Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Vacaturefilter

Zoek vacatures op de trefwoorden...

Opleiding
Regio

(Marien) Ecoloog met strategisch inzicht

Vogelbescherming Nederland | wo | Zeist en nabij grote wateren
Geplaatst: 23/02/2021


Vogelbescherming Nederland komt graag in contact met een ecoloog die het vogelbelang met verve weet uit te dragen. We zoeken een

(Marien) Ecoloog met strategisch inzicht
(0,8 fte)

die zich goed staande weet te houden tussen andere belangen. 

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden, in Nederland en wereldwijd. We zijn een volledig en zeer actief partner van Birdlife International. Als partner van Birdlife International werken we aan een wereld waar geen vogelsoorten meer uitsterven; natuurgebieden goed worden beschermd; ecologisch duurzaam grondgebruik standaard is; mensen zich actief inzetten voor behoud van vogels en natuur.

De Nederlandse Grote Wateren vormen een cruciaal leefgebied voor vogels waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheid draagt. Daarbinnen is de Noordzee  het leefgebied van onder andere een grote variatie aan vogels. Het Nederlandse deel beslaat slechts een tiende van de hele Noordzee, maar vormt wél een belangrijke schakel in het internationale systeem van trekroutes en foerageergebieden voor vogels. Als ondiepe, voedselrijke zee is het een eldorado voor kust- en zeevogels, meer dan honderd soorten zee- en kustvogels vinden er rust en voedsel.

Maar de Noordzee is ook een van de drukste zeegebieden in de wereld. Visserij, scheepvaart en havenactiviteiten, olie- en gaswinning, zandwinning, een snelgroeiend aantal windparken en vele andere activiteiten strijden met elkaar om de ruimte en vormen gelijktijdig een bedreiging voor vogels en andere natuur. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Klimaatverandering zal het ecosysteem veranderen, maar is ook aanleiding om op zee een grootschalig energienetwerk op te zetten. Redenen genoeg voor extra maatregelen om de vogels in de Noordzee te beschermen.

Het Noordzeeakkoord is het resultaat van onderhandelingen tussen de rijksoverheid, natuur- en milieuorganisaties, de energiesector, de branche zeehavens en de vissersbonden. Het bevat afspraken over natuurbescherming- en herstel, de ontwikkeling van windenergie en de verduurzaming van visserij. Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het akkoord. Vogelbescherming heeft ervoor gezorgd dat het akkoord belangrijke maatregelen bevat voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden.

Wat ga je doen?

Jouw eerste focus ligt op het Noordzeegebied en het Noordzeeakkoord. 27 januari was eindelijk het notaoverleg van het Noordzeeakkoord in de tweede kamer. Er waren nog veel kritische vragen maar het demissionaire kabinet gaat met steun van de Tweede Kamer door met het Noordzeeakkoord. Je werk zal de komende jaren gericht zijn op de uitvoering van het Noordzeeakkoord. Daarbij gaat het om de uitwerking van Monitoring Onderzoek Natuur en Soortbescherming (MONS), het uitzoeken en omzetten van welke gebieden kwantificeren als vogelrichtlijngebieden, goede natura2000 beheerplannen, soortbeschermingsplannen voor soorten die kwetsbaar zijn voor windenergie op zee en beïnvloeden van de routekaarten en aanwijzen windenergie gebieden op zee.

Naast de Noordzee ben je ook inzetbaar in andere dossiers binnen team Natuur, gericht op de bescherming van de Nederlandse grote wateren en wetlands voor vogels.

Jouw uitdaging, taken en verantwoordelijkheden

 • Je houdt je specifiek bezig met de uitwerking en uitvoering van het Noordzeeakkoord hierboven beschreven;
 • Je levert een bijdrage aan andere ecologische en strategische vraagstukken in team Natuur;
 • Als senior medewerker bescherming zet jij je ecologische deskundigheid en strategische visie op politiek-bestuurlijke verhoudingen in voor een ecologisch duurzame bescherming van de Noordzee en indien gevraagd andere grote wateren voor vogels in Nederland;
 • Je houdt je bezig met afstemming en beïnvloeding van stakeholders, beleid en politiek en ondersteuning van juridische procedures (zowel op landelijk, regionaal en o.a. via BirdLife International, op internationaalniveau);
 • Je maakt gebruik van de beste wetenschappelijke inzichten en zet je ook in voor het stimuleren en volgen van onderzoek en monitoring;
 • Je denkt mee en draagt bij aan het werven van fondsen om ons werk te kunnen doen.

Kennis en ervaring

 • Je hebt een relevante academische opleiding en tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van (mariene) ecologie in Nederland;
 • Je staat stevig in je schoenen in onderhandelingstrajecten zoals het Noordzeeakkoord om het belang van vogels en hun leefgebieden op de kaart te zetten en te houden.

Ons aanbod

 • Een dynamische baan waarbij je werkt aan de bescherming en verbetering van de grote wateren van Nederland ten bate van de natuur en vogels. Vogelbescherming is onderdeel van Birdlife International en je draagt op onderdelen ook bij aan de internationale samenwerking voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden;
 • Een contract voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;
 • Omvang: 0,8 fte, 32 uur per week;
 • De functie is ingeschaald in schaal 11 van de salarisschalen van Vogelbescherming. Het maandsalaris is afhankelijk van expertise en ervaring en ligt tussen € 3.215,71 en € 4.941,25 bruto, op basis van 40 uur;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Een uitdagende en interessante baan in een betrokken organisatie met veel kennis, enthousiasme, inspiratie en doorzettingsvermogen, waarin jij expliciet wordt uitgenodigd om jezelf verder te ontwikkelen;
 • Een prettige en informele werksfeer met korte lijnen en gedreven collega’s.

Wil je meer weten?

Je kunt contact opnemen met Noor van der Hoeven, teamhoofd Natuur.
Zij is bereikbaar op 06-21296890 of mail noor.vanderhoeven@vogelbescherming.nl.

Heb je belangstelling voor deze functie dan kun je je sollicitatiebrief met curriculum sturen naar sollicitatie@vogelbescherming.nl.
Graag vermelden in de subjectregel: ‘(marien) ecoloog’ en in je mail waar je de vacature gevonden hebt. De reactietermijn loopt tot en met woensdag 3 maart 2021.

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 9 maart. De tweede gesprekken zijn gepland op dinsdag 16 maart.

Vogelbescherming behoudt zich het recht voor om referenties na te vragen.

Vermeld bij uw sollicitatie "GroeneRuimte Vacaturebank nummer GR38894".

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.