Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

di 13 apr

Verkenning naar natuurinclusieve inrichting rond Natura 2000-gebieden

Voorlopige plannen voor Buitenpolder achter Kuinre vastgesteld

ma 12 apr

'Stikstofuitstoot moet in 2035 minimaal 70% lager zijn'

Idee voor Zandwindmolen wordt nader uitgewerkt

Online tools helpen bij creëren gunstige omstandigheden voor bestuivers

Klimaatmodel met hogere resolutie voorspelt 25% minder zeespiegelstijging

Overheid zet in op verduurzaming van kunstgrasvelden

Proefproject 'Nieuwe natuur in erfpacht' in Noord-Brabant

Flora- en faunaonderzoek langs Lage Raam en Hooge Raam

Dijk van Eems-Dollard klei getest in de Deltagoot

Bijna 500 projecten binnen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Landschapswijzer voor provincie Utrecht

vr 9 apr

'KRW-doelen in stroomgebied Maas vergen forse inspanning van de landbouw'

Buyer Group biobased bouwmaterialen gaat aan de slag

Organisatie Floriade 2022 komt nog eens 15 miljoen euro tekort

Acht waterbuffels in natuurgebied bij Muiden

Overheid vergoedde 17,6 miljard euro aan loonkosten en vaste lasten in 2020

Project ‘Van bos tot bouw’ van start

NIOO onderzoekt impact van voedselbos op bodemkwaliteit

'Stikstofemissie van Formule 1-race is veel groter dan aangenomen'

'Krap aanbod van landelijke woningen zorgt voor hoge prijzen'

Biodiversiteit in Wageningse hooilanden herstelt door lagere stikstofdepositie

do 8 apr

Grote kavelruil voor natuurgrond in Overijssel

PBL: 'Grote ruimtelijke keuzes vragen om actie van nieuw kabinet'

Nieuwe regionale kering op Landgoed Beukenhorst bij Vught

Drie extra meetpunten voor luchtkwaliteit in Noord-Brabant

Verdroging natuurgebied De Meene bij Ruurlo wordt aangepakt

Reggy van der Wielen wordt voorzitter college van bestuur HAS Hogeschool

Onderzoek gestart naar kansen voor stapstenen van natuur in Almere

Website luchtmeetnet uitgebreid met nieuwe functies

Brabantse ontwerp Omgevingsverordening is vastgesteld

Gemeenteraad Waalre buigt zich over plan voor nieuw landgoed

wo 7 apr

'Financiering bossenstrategie komt niet volledig van Rijk en provincies'

Wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide gaat definitief door

'Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd'

Richtlijn voor bijenkasten op heideterreinen

LTO Noord wil meer aandacht voor impact van predatoren op weidevogels

Campagne wijst ondernemers op waarde van vastleggen intellectueel eigendom

Provincie Noord Holland wil infrastructuur verduurzamen

Pro­vin­cie Lim­burg on­der­te­kent Scho­ne Lucht Ak­koord

ARK Natuurontwikkeling doet natuurherstelwerk in het Dommeldal

Willem Schimmelpenninck van der Oije nieuwe directeur Jagersvereniging

di 6 apr

Herbegrenzing voor natuurnetwerk in Noord-Holland

Sensortechnologie is geschikt voor meten van fijnstofpatronen

Friese subsidieregeling voor maatregelen vanuit Kaderrichtlijn Water

Besluitvorming over ontwikkeling Parc Zaarderheide onzorgvuldig

Kansen voor nieuw ooibos in Nederland

Beëindigingsregeling Veehouderij kan stikstofdepositie tot 11% verlagen

Ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma voor Noord-Brabant

Noord-Brabant keert bijna 294.000 euro uit voor opruimen drugsafval