Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

De berichten hieronder staan in het GroeneRuimte Nieuwsarchief (alleen voor abonnees)

ma 4 jan

Verbetering van het inzicht in ecologie en gedrag van de grutto

31/12/2020

Gemeente Groningen investeert miljoenen in groen

Akkoord over sluiten 11 onbeveiligde overwegen bij Winterswijk

Mario Jacobs wordt nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas

Actiegroep zet 'Bomenwacht' op voor bos bij Amelisweerd

Ruim 128 hectare geruild in kavelruilproject in gemeente Berkelland

Nieuwe Beek en de Barchemse Veengoot in Lochem aangepast

Geen schades gemeld van edelherten in Flevoland

‘Extern salderen holt de Nederlandse veehouderijsector uit’

Lokale milieuorganisaties vechten natuurvergunning voor Olam aan

KNMI: 'Meer tropische dagen en minder ijsdagen'

30/12/2020

Axent Groen en Hacron Groen fuseren

Boeren maken bezwaar tegen uitbreiding natuur in De Wieden

Afzet in groene gewasbeschermingsmiddelen nam in 2019 met 13% toe

Wijzigingen in de Natuurschoonwet 1928

Raad van State vernietigt tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden

Circa 350 Nederlandse vogelgebieden op birdingplaces.eu

Verzet tegen zonneparken in Drentsche Aa-gebied

Afgedankte kerstbomen benut als tijdelijke haag tegen sluipverkeer

Fruitteler in Cothen mag huisvesting voor seizoenarbeiders bouwen

LTO Noord vecht vergunning voor zonnepark Terschuur bij de rechter aan

29/12/2020

'Hoge stikstofdepositie werkt ver door in voedselketen van dieren'

Synthetisch biologische bestrijdingsmethode van eikenprocessierups

Winterrustgebieden voor ganzen in Limburg komen te vervallen

Impulsregeling Klimaatadaptatie gaat in 2021 open

Europese regels voor dronevliegers in 2021

Van Nieuwenhuizen verduidelijkt kostencalculatie bij kentekenplicht

Interventielogica voor de groenblauwe architectuur van het GLB

Water onttrekken uit beken en sloten in Dommelgebied is weer toegestaan

Meeste vleermuissoorten nemen in aantal toe

Ruim 81.000 aanvragen voor derde periode NOW

28/12/2020

Kansen voor herstel van natte overstromingsvlakten langs de Rijntakken

Staatsbosbeheer experimenteert met wateropvang in Hempensermeerpolder

Landschap Overijssel herstelt leefgebied voor amfibieën en reptielen

Meer aanrijdingen met wild in Noord-Brabant

Windmolenexploitanten zoeken bestemming voor gebiedsfonds

Aanleg van laagtes voor amfibieën in de Millingerwaard

Otters maken veel gebruik van faunapassage A12

Diverse ecologische maatregelen bij aanleg Grenscorridor N69

Nederland herbergt veel ontsnapte exotische vogelsoorten

Massale bijensterfte treft imkers in het zuidwesten van Drenthe

24/12/2020

Eerste bomen geplant tegen gevel van woontoren in Eindhoven

Europese Green Cities-campagne krijgt een vervolg

Minder afschot van wilde zwijnen in Limburg

Bestemmingsplan voor zandwinning in IJsselmeer terecht afgewezen

Hoogheemraadschap creëert natuureiland in Westeinderplassen

Overijssel haalt doelstelling voor windenergie

Garantie dat kosten registratie en kentekenen beperkt blijven

NVWA publiceert jaarplan 2021

FUMO start pilot met toezicht via drones