Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

De berichten hieronder staan in het GroeneRuimte Nieuwsarchief (alleen voor abonnees)

ma 13 jul

Macrofauna in beken lijdt zwaar onder extreme droogte

Provincies en rijk maken afspraken over stikstof, extern salderen en natuurherstel

Rijk en regio investeren 331 miljoen in laatste ronde van Regio Deals

Provincie en waterschap maken Limburgse Integrale Watersysteem Analyse

Provincies stimuleren maatschappelijke betrokkenheid bij natuur

Voorstel voor Duurzame Polder tussen Den Bosch en Oss afgerond

Europese Rekenkamer: 'Bescherming van wilde bestuivers schiet tekort'

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

Jan Hendrik Dronkers wordt secretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research opgezet

vr 10 jul

Universiteiten maken financieringsafspraken met Wetsus

Regeling voor meer landschapselementen in Brabant

Natura 2000-maatregelen voor de Oostvaardersplassen

Groenbedrijven blijven opleiden ondanks coronacrisis

Waterschap Hunze en Aa's vreest voor extra kosten door zoutwinning Nedmag

Waterschap Limburg wil 3 regenwaterbuffers bij Oirsbeek vergroten

Nieuw landelijk onderzoek naar steekmuggen van start

Verhoging van budget voor ontwikkeling van nieuwe natuur in Zeeland

Rli: 'Kies na coronacrisis voor groen herstel'

Eerste noodpakket vanwege corona bereikte 3 miljoen werkenden

do 9 jul

Nieuw directieteam voor Staatsbosbeheer

Groen licht voor Landgoed Leijvennen in Riel

Nieuwe plannen binnen samenwerking 'Natuur voor Elkaar' in Overijssel

Nog veel werk te verzetten in het Hunzedal

Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk vastgesteld

Plannen Rivierklimaatpark richting definitieve besluitvorming

Insectenstand gemonitord met speciale apparatuur

Natuurmonumenten: 'Meer stikstofreductie nodig door klimaatverandering'

Impuls van 6 miljoen euro voor natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Gelderland heeft 33,5 miljoen beschikbaar voor aanpak van stikstof

wo 8 jul

SER: 'Inzet van biogrondstoffen voor elektriciteit en warmte moet afgebouwd'

Biologische sector sluit aan bij '1 miljoen bomen' actie

Provincie Limburg steunt 'Integrale bomenplan Weert’

Hoogspanningsleidingen in Veenendaal en Nieuwegein gaan ondergronds

Duidelijkheid over dijkontwerp in Nieuw Bergen

Minister moet informatie over PAS-meldingen openbaar maken

Provincie Noord-Holland doet strategische aan- en verkopen met oog op natuurbeleid

Brede aanpak van droogte in Achterhoek in voorbereiding

Noord-Hollandse boeren verbolgen over hoger eigen risico bij ganzenschade

Nieuwbouw van Aeres Hogeschool op het Floriadeterrein in Almere van start

di 7 jul

Nieuwe e-learnings beschikbaar op website Groen, Grond en Infra

Schouten wil visserijvrije zone van 1500 meter instellen bij de Haringvlietdam

Eerste Kamer stemt in met Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Blauwe Agenda voor de Utrechtse Heuvelrug

Herinrichting Kwistbeek bij Helden gaat in de herfst van start

Fedecom verplaatst Vakbeurs AgroTechniekHolland naar zomer 2022

Subsidie beschikbaar voor praktijkleren

Friese weidevogelbeheerders luiden noodklok over predatie

Staatsbosbeheer maakt Haarsterbos bij Marum aantrekkelijk voor vlinders

'Conclusie dat 39% van de milieueffectrapporten niet deugt is te kort door de bocht'