Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

ma 31 mei

Plastic korrels brengen geen aantoonbare schade toe aan Waddenmilieu

De berichten hieronder staan in het GroeneRuimte Nieuwsarchief (alleen voor abonnees)

vr 28 mei

Overijsselse leefgebiedenkaarten aangepast voor actualisatie AERIUS

'In milieueffectrapport ontbreekt nog vaak belangrijke informatie'

Droogte en natuurbranden in nationale Klimaateffectatlas

Uitwerking stikstofpilot rondom Nieuwkoop van start

TVL vanaf 31 mei geopend voor startende ondernemers

Bureau Waardenburg ontwikkelt nieuwe DNA-monitoringsdienst

Gerbrand van 't Klooster nieuwe directeur Federatie Particulier Grondbezit

Geen aanwijzing voor invloed van gaswinning op vogelstand in Waddenzee

Leidraad Bodemdaling Midden-Delfland gelanceerd

ARK Natuurontwikkeling herstelt rietmoeras in Ooijse Graaf

Overheden moeten meer biologisch plantgoed gaan afnemen

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal

do 27 mei

Shell moet CO2-uitstoot terugbrengen

Beoogde inwerkingtredingsdatum Omgevingswet gaat naar 1 juli 2022

Gelderland zoekt ontwerpen voor Challenge Groene Icoonprojecten

Nieuw gemaal maakt natuurontwikkeling in Westelijke Langstraat mogelijk

Driejarig onderzoeksproject i-Tree 2.0-NL van start

Rijk en provincies willen natuurmonitoring verbeteren

Brede samenwerking voor aanpak drugscriminaliteit in Brabants buitengebied

'Leefgebied kaarten in AERIUS moeten beter'

Boekje over vergroenen van bedrijventerreinen

Dood lam bij Wijster was slachtoffer van een wolf

wo 26 mei

Groot deel van boeren voelt verantwoordelijkheid in weidevogelbeheer

Planten kunnen PFAS uit de bodem verwijderen

Dilan Yeşilgöz is staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verlenging van Fries Borgingsdocument Natura 2000-maatregelen

Staatsbosbeheer beheert natuur voor provincie Friesland

Kassen bij Horst maken plaats voor nieuwe natuur

Handboek en overgangsregeling IPM-Knaagdierbeheersing vastgesteld

Platform Natuurlijk Zwemwater lanceert Nederlandse versie FLL-richtlijnen

Onderzoek herstel Waddeneiland Griend afgerond

Wisselende reacties op stikstofplan van LTO met bouw- en natuurorganisaties

di 25 mei

Gezamenlijk stikstofvoorstel van boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties

Ongewenste effecten van wormmiddelen bij rundvee in natuurgebieden

Knops wil geen verbod op glyfosaat in pachtcontract van Rijksvastgoedbedrijf

Tijdelijke vervanging voor minister van Economische Zaken en Klimaat

Jongeren denktank presenteert manifest 'Tijd voor biodiversiteit'

Langetermijneffecten van natuurherstel zijn met name in heide zichtbaar

Natuurorganisaties willen geen windmolens in het IJmeer

ACM moet handhavingsverzoek FPG opnieuw onderzoeken

Onderzoek naar dioxine in vlees van oerrunderen loopt nog

Aziatische hoornaars waargenomen in Zeeland en Limburg

vr 21 mei

Noord-Brabant vraagt 70 miljoen uit Uitvoeringsprogramma Natuur

Heggen en hagen aangeplant binnen patrijzenproject in Bollenstreek

Kavelruilproject in Zoetemeersche Meerpolder afgerond

Waterschap Hunze en Aa's werkt aan herstel van Witterdiep

Ook in de duinen zijn gevolgen van stikstofdepositie merkbaar

Bijna 5 hectare bloemrijke akkerranden in gemeente Echt-Susteren

Extra kredietregeling voor door coronacrisis getroffen mkb-bedrijven