Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

De berichten hieronder staan in het GroeneRuimte Nieuwsarchief (alleen voor abonnees)

do 25 mrt

Watercrassula bedreigt de poelen in de Achterhoek

Concrete doelen voor stikstofuitstoot Noord-Holland liggen vast

Noord-Holland investeert 10,3 miljoen euro in het landschap

Brabantse boeren pleiten voor handhaven beregening van grasland

Landschapsbeheer Groningen plant bomen en struiken in Wildervank

Al 100.000 euro ingebracht in Groninger Natuurfonds

Landbouworganisaties maken afspraken met waterschap Amstel Gooi en Vecht

Natuurmonumenten draagt Wadwachterspost Richel over aan Rijkswaterstaat

Goois Natuurreservaat plant loofbomen dankzij steun van donateurs

Steun voor aanleg van zonnepark van 13 hectare bij Wehl

wo 24 mrt

Luchtmenginstallatie voor bestrijding blauwalg in Haarlemmermeerse Bosplas

Subsidie voor Drentse Nationale Parken

'Veel windmolens gepland in en rondom natuurgebieden'

Mycologen vrezen gevolgen van nieuw bosbeheer voor paddenstoelen

Experiment met sterilisatie van damherten nog hoogst onzeker

Waterschapsverordening HHNK ter inzage

Vraagtekens bij bepaling kritische depositiewaarden

Waterschap Vallei en Veluwe stelt ontwerp Blauw Omgevingsprogramma op

Consultatie Kadernotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water van start

Crowdfundingsactie voor zonnebloemlint bij Lochem

di 23 mrt

'Bos kan weerbaarder worden gemaakt tegen klimaatverandering'

Staatsbosbeheer plant zeldzaam hardhoutooibos langs de Waal

Witteveen+Bos start met scriptieprijs Duurzame Ontwerpprincipes

Handel in CO2-certificaten voor inspanningen in Friese veenweidegebieden

CBb: 'Ctgb handelde correct bij toelating van Admire'

Mogelijk belangenverstrengeling bij Stichting IKL

Stichting Agrifacts hekelt onderbouwing van rapport ABD TOPConsult

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceert Biodiversiteitswijzer

Nieuwe beoordelingsmethode voor gebruik biomassa bij energieproductie

Meer dan 210.000 TVL-aanvragen sinds afgelopen zomer

ARK Natuurontwikkeling richt nieuw natuurgebied in bij Vaals

ma 22 mrt

Recordaantal nieuwe leden voor Stichting Utrechts Landschap

Tien 'Boomveren' geplaatst langs fietspad in Remmerden

Rietproef Lauwersmeer opnieuw tijdelijk onderbroken

Rotterdamse onderwaternatuur gedijt bij meer aandacht

Ecologisch onderzoeksbureau monitort resultaat van weidevogelbeheer

Nieuwe milieu-indicator gewasbescherming moet in 2022 beschikbaar komen

Wetterskip Fryslân wil geen lager tarief voor deelnemers 'Aanvalsplan Grutto'

Aanpak uitheemse rivierkreeften

Nieuwe natuur bij recreatiegebied Steinse Groen bij Gouda

Oevers van de Turfroute bij Gorredijk aangepast voor overstekende reeën

vr 19 mrt

Burgerinitiatieven voor natuur hebben bredere impact

Zoeken naar optimaal peilbeheer voor rietherstel Rijnstrangen

Hogere marge bij lagere omzet voor Royal HaskoningDHV in 2020

Algemene Bestuursdienst bepleit flinke krimp in veestapel

Nieuwe windenergie-zoekkaarten voor vogels

Overijsselse samenwerking resulteert in 5 hectare bos voor Staatsbosbeheer

Nieuwe bomen geplant na reconstructie N331

Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland zetten stap richting fusie

Slibdynamiek in de Waddenzee beter in kaart gebracht