Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

di 20 apr

Lozing van glastuinbouwbedrijf te traceren via eDNA-monitoring

'Veel raapzaad in bermen is geen goed teken'

ma 19 apr

Randvoorwaarden bij programma Gezonde groene leefomgeving

Internetconsultatie Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

Provincie Noord-Holland koopt landbouwbedrijf aan bij Uitdam

LLTB en ZLTO kritisch over Maasstudie

BFVW ziet in katten belangrijke predatoren voor weidevogelkuikens

Toolbox 'Flora en fauna bij maaiwerkzaamheden'

Rijksvastgoedbedrijf gaat inzet van glyfosaat door pachters ontmoedigen

Nieuw landgoed aangelegd bij Almelo

Verkenning naar mogelijkheid voor natuurbegraafplaats in Gemert-Bakel

Zeeuwse boeren verontrust over vliegas in dijk bij Perkpolder

vr 16 apr

Granuliet in project ‘Over de Maas’ is veilig

Provincie Gelderland stelt Actieplan Klimaatadaptatie op

Dimence, IVN en Overijssel gaan partnerschap 'Natuur voor elkaar' aan

'Investeerders in groene energie maken veel winst door subsidies'

Onderzoeksprogramma 'Klimaatadaptatie in de Praktijk’ in Limburg

'Moeflon moet tot inheemse soort worden verklaard'

Teveel dioxine in vlees van Schotse hooglanders uit Lauwersmeergebied

Grote grazers keren terug in Boswachterij Dorst

Ruim 74.000 aanvragen toegekend voor de vierde periode NOW

Bouw van extra zoetwaterinlaat bij Moerdijk van start

do 15 apr

Peilverhoging natuurgebied Westzijderveld levert CO2-certificaten op

Burgercoöperatie Land van Ons wil 26 hectare aankopen in Onnen

Verbetering van meetnetten voor de grondwaterkwaliteit nodig

Tauw zet 4% meer om in 2020

Gemeenten en waterschap willen aan de slag met de Oude IJssel

Samenwerken als één overheid aan vitaal platteland blijkt nog kwetsbaar

Inpassingsplan Tongelreep in voorbereiding

Natuur en milieufederaties presenteren Impactmeting 2020

'Natuur in Korenburgerveen ontwikkelt zich beter dan voorspeld'

Europese Commissie lanceert Pollinator Park

wo 14 apr

Uitbreidingsplan voor Eemshaven via nieuw bedrijventerrein in Oostpolder

Milieueffectrapport voor herinrichting Willemspolder vergt aanvulling

Zeeland wil in 10 jaar 425 hectare bos aanplanten

Nieuwe veldgids voor ecologisch bermbeheer

Hoge stikstofbelasting oppervlaktewateren

Brabants Landschap start met LIFE-project Nardus & Limosa

Rijkswaterstaat compenseert natuur in samenwerking met landgoed Twickel

Rietopbrengst in de Kop van Overijssel loopt sterk terug

Maaisel van bermen lijkt van waarde als bodemverbeteraar

'Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw blijft'

di 13 apr

Witteveen+Bos zet 7,4% meer om in 2020

'Zak van Zuid-Beveland moet beter worden beschermd'

Limburgse project 'Jagers in het Groen' krijgt een vervolg

Directeur Floris van Hest vertrekt bij Stichting De Noordzee

Studenten van Aeres Hogeschool vinden snel een baan

Droogtemonitor uitgebreid met metingen van nieuwe neerslagindex

Meer ontslagen in IKL-affaire

Interreg-project IMPAKT! afgesloten