Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

De berichten hieronder staan in het GroeneRuimte Nieuwsarchief (alleen voor abonnees)

30/12/2020

Axent Groen en Hacron Groen fuseren

Boeren maken bezwaar tegen uitbreiding natuur in De Wieden

Afzet in groene gewasbeschermingsmiddelen nam in 2019 met 13% toe

Wijzigingen in de Natuurschoonwet 1928

Raad van State vernietigt tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden

Circa 350 Nederlandse vogelgebieden op birdingplaces.eu

Verzet tegen zonneparken in Drentsche Aa-gebied

Afgedankte kerstbomen benut als tijdelijke haag tegen sluipverkeer

Fruitteler in Cothen mag huisvesting voor seizoenarbeiders bouwen

LTO Noord vecht vergunning voor zonnepark Terschuur bij de rechter aan

29/12/2020

'Hoge stikstofdepositie werkt ver door in voedselketen van dieren'

Synthetisch biologische bestrijdingsmethode van eikenprocessierups

Winterrustgebieden voor ganzen in Limburg komen te vervallen

Impulsregeling Klimaatadaptatie gaat in 2021 open

Europese regels voor dronevliegers in 2021

Van Nieuwenhuizen verduidelijkt kostencalculatie bij kentekenplicht

Interventielogica voor de groenblauwe architectuur van het GLB

Water onttrekken uit beken en sloten in Dommelgebied is weer toegestaan

Meeste vleermuissoorten nemen in aantal toe

Ruim 81.000 aanvragen voor derde periode NOW

28/12/2020

Kansen voor herstel van natte overstromingsvlakten langs de Rijntakken

Staatsbosbeheer experimenteert met wateropvang in Hempensermeerpolder

Landschap Overijssel herstelt leefgebied voor amfibieën en reptielen

Meer aanrijdingen met wild in Noord-Brabant

Windmolenexploitanten zoeken bestemming voor gebiedsfonds

Aanleg van laagtes voor amfibieën in de Millingerwaard

Otters maken veel gebruik van faunapassage A12

Diverse ecologische maatregelen bij aanleg Grenscorridor N69

Nederland herbergt veel ontsnapte exotische vogelsoorten

Massale bijensterfte treft imkers in het zuidwesten van Drenthe

24/12/2020

Eerste bomen geplant tegen gevel van woontoren in Eindhoven

Europese Green Cities-campagne krijgt een vervolg

Minder afschot van wilde zwijnen in Limburg

Bestemmingsplan voor zandwinning in IJsselmeer terecht afgewezen

Hoogheemraadschap creëert natuureiland in Westeinderplassen

Overijssel haalt doelstelling voor windenergie

Garantie dat kosten registratie en kentekenen beperkt blijven

NVWA publiceert jaarplan 2021

FUMO start pilot met toezicht via drones

Agrifacts onderzoekt relatie uitkomsten stikstofrekenmodel en natuurkwaliteit

23/12/2020

Haringvlietsluizen stonden meer dan 1000 keer op een kier

Biologen kritisch over presentatie van cijfers in Living Planet Index

Vlaanderen erkende 1.000 hectare extra aan natuurreservaten in 2020

Bosgroepen, FSC en StukjeNatuur willen 3 miljoen bomen planten

Ook biologisch afbreekbaar plastic vervuilt de landbouwbodem

Beleidskeuzes na COVID-19 hebben veel invloed op CO2-emissie

Brabantse rijplaatstuwen om water vast te houden voldoen

Het Zeeuwse Landschap plant bomen in waterwinbos bij Clinge

Goois Natuurreservaat rondt beheervisie af

Josja Veraart nieuwe directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht