Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

De berichten hieronder staan in het GroeneRuimte Nieuwsarchief (alleen voor abonnees)

do 7 jan

Gedragscode soortbescherming gemeenten goedgekeurd

Mogelijk 34 nieuwe invasieve exoten op Unielijst

Raad van State moet oordelen over natuurbegraafplaats bij Twekkelo

'Besluit over geborgde zetels in waterschapsbesturen kan worden genomen'

Provincie Utrecht wil inzet biomassa voor energie beperken

Weinig hommels in weidevogelgraslanden

Zonnepanelen leverden hoge energie-opbrengst in 2020

Minister stemt in met fusie van Citaverde, Helicon en Wellantcollege

Subsidie voor vergroening van daken in Flevoland

Sanering van astbestdaken wordt vaker uitgesteld

wo 6 jan

Gemeente Amsterdam investeert 26,5 miljoen in 18 groenprojecten

Waddenfonds steunt aanpak plastic soep in de Waddenzee

Nieuwe toelating voor iepziektebestrijder DutchTrig

Bijzondere pingoruïne op Zunasche heide

Waterschap Vechtstromen steunt 4 regionale innovatieprojecten

Geplagd riet uit Makkumer Noordwaard gebruikt bij Afsluitdijk

Voorstel voor aanvullende afspraken en financiering Holwerd aan Zee

Subsidie voor omvormen landbouwgrond naar natuur in Zeeland

Grenspark Groot Saeftinghe moet recreatief aantrekkelijker worden

Subsidie voor het Nationaal Park Oosterschelde

di 5 jan

ARK Natuurontwikkeling participeert in Europees onderzoeksproject

Den Bosch zoekt ruimte voor 100 hectare aan zonnepanelen

Defensie sluit nieuwe huurovereenkomst voor gebruik Ermelosche Heide

Staatsbosbeheer plant 3,8 hectare bos aan in de Bommelerwaard

Reeks adviezen voor een groener Europees Landbouwbeleid

Onderzoek naar konijnenpopulatie op de Waddeneilanden

Ruimtelijk kader voor de Zanderij-Noord in Castricum vastgesteld

Waterschap Hunze en Aa's breidt proef in Hondshalstermeer uit

LTO steunt voorstellen voor nieuw belastingstelsel van waterschappen

Dijkverbeteringsplan voor IJsseldijk aan het Apeldoorns Kanaal

ma 4 jan

Provincie Noord-Holland investeert 23 miljoen in kustzone Hoorn-Amsterdam

Plannen voor dijkversterking Noordelijke Randmeerdijk liggen ter inzage

Provincie Drenthe subsidieert groene burgerinitiatieven

Ecologische verbindingszone tussen Westerwolde en de Eems

Wijziging in procedurevereisten van m.e.r.-beoordeling

Wetterskip Fryslân werkt aan waterkeringen rondom museum Belvédère

Utrechtse boeren dringen aan op verkleinen ganzenpopulatie

Verklaring voor extremen in weer ligt niet alleen in klimaatopwarming

Update van vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof

Verbetering van het inzicht in ecologie en gedrag van de grutto

31/12/2020

Gemeente Groningen investeert miljoenen in groen

Akkoord over sluiten 11 onbeveiligde overwegen bij Winterswijk

Mario Jacobs wordt nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas

Actiegroep zet 'Bomenwacht' op voor bos bij Amelisweerd

Ruim 128 hectare geruild in kavelruilproject in gemeente Berkelland

Nieuwe Beek en de Barchemse Veengoot in Lochem aangepast

Geen schades gemeld van edelherten in Flevoland

‘Extern salderen holt de Nederlandse veehouderijsector uit’

Lokale milieuorganisaties vechten natuurvergunning voor Olam aan

KNMI: 'Meer tropische dagen en minder ijsdagen'