Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

ma 12 okt

Medicijnresten zijn risico voor kwaliteit oppervlaktewater

GroenLeven mag drijvend zonnepark aanleggen in Oudehaske

Overeenstemming over uitbreiding Assense woonwijk nabij Fochteloƫrveen

De berichten hieronder staan in het GroeneRuimte Nieuwsarchief (alleen voor abonnees)

vr 9 okt

Onttrekkingsverboden van waterschap Brabantse Delta blijven van kracht

Groen in de wijk als maatregel tegen hitte

Drentse boeren ongerust over plannen voor transport productiewater NAM

Nieuwe inzichten in vestiging van pioniersvegetatie in kwelders

Te weinig aandacht voor lange termijn bij investeringen in waterinfrastructuur

Groenbestek waterschap Scheldestromen van start

Nog veel lopende procedures rond Natuurbeschermingswetvergunningen

Programma Recreatie om de Stad krijgt in Utrecht een vervolg

Provincie stemt in met plannen voor meer Utrechtse bossen

Eerste afgestudeerden Urban Forestry

do 8 okt

Overeenkomst over natuurcompensatie bij rijksprojecten nabij de Veluwe

Landbouworganisaties uiten nog eens hun zorg over het stikstofbeleid

Friese Waddendijk lijkt weinig gevoelig voor piping

Online meetinstrument voor voedselbossen

'Twee derde van de Nederlanders heeft ervaring met wateroverlast'

'Ontstaansgeschiedenis van het landschap biedt kansen bij natuuropgaven'

Bijna 200 projectvoorstellen voor Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel

Veel mogelijkheden voor chemievrij tuinonderhoud

Onderzoek naar grondwaterstand in veenweiden Amstel, Gooi- en Vechtstreek

Provincie Groningen benut machine learning-modellen bij kwelderbeheer

wo 7 okt

Particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen in tuinen daalt niet

Goois Natuurreservaat koopt loofbos aan op landgoed Monnikenberg

TenneT steunt PWN bij aanleg van bosgebied van 20 hectare

Waterberging in Vervoorne Polder bij Werkendam

Bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie

NVM: 'Vraag naar landelijke woningen neemt toe'

Regio kiest voor Eemshaven als aansluitpunt voor windpark

Branchevereniging VHG peilt scholingsbehoeften onder kleine bedrijven

Barbara Baarsma aangesteld als bodemgezant

Verlenging onttrekkingsverboden uit beken in Dommelgebied

di 6 okt

Flevoland staat extern salderen van stikstofrechten toe

Geen concreet zicht op invloed van landbouw op verdroging van natuur

Onderhandelingsresultaat bereikt voor nieuwe cao Groen Grond Infrastructuur

GroenLinks dient voorstel voor Stikstofwet in bij het parlement

Het Zuid-Hollands Landschap herstelt duinvalleien in Van Dixhoorndriehoek

Maatregelen voor natuurbescherming in zeereep Solleveld in Kijkduin

Twee nieuwe natuurbruggen voor Gelderland

VVNH-aandeel duurzaam geproduceerd hout blijft stabiel

Kattenactie moet bedreigde dieren op Texel beter beschermen

Veerkracht van tropische regenwouden is slechter dan gedacht

ma 5 okt

Provincie Noord-Holland versterkt natuur met 55 projecten

Herstel Westdijk bij Bunschoten-Spakenburg kan starten

Herstelwerk in Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Ruim 39 hectare grond langs de beek Alddjip opnieuw ingericht

Bopp van Dessel aangesteld als interim-directeur van Het Zeeuwse Landschap

Weinig meldingen bijensterfte gelinkt aan gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Drie Nederlanders besmet met dengue door tijgermug in Frankrijk