Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

vr 24 jul

In Nederland staan ruim 2000 windmolens op land

Nog geen besluit over onderzoek relatie luchtkwaliteit, veehouderijen en COVID-19

Subsidie voor omvorming van landbouw naar natuur in Zeeland

Metingen in project Boeren en Buren verlopen voorspoedig

BIJ12 is gestart met betaling tegemoetkomingen faunaschade over 2020

De berichten hieronder staan in het GroeneRuimte Nieuwsarchief (alleen voor abonnees)

do 23 jul

Milieueffectrapport Verbreding A27/A12 Utrecht is nog niet compleet

Provincie Brabant gaat inpassingsplan Windenergie A16 aanpassen

Afspraken over veiligheid buitendijkse ontwikkelingen in Flevoland

Wetenschappers proberen ontstaan en verloop van natuurconflicten te duiden

'Groenexpert moet rol zijn rol opeisen bij invoering Omgevingswet'

Rupsenval voldoet niet in beheersen van eikenprocessierups

Natuur in de Lunenburgerwaard wordt verder versterkt

Banken zijn terughoudend met coronakrediet voor kleine ondernemers

Nieuw instrument voor beoordeling waterkwaliteit

Provincie Friesland krijgt 22 miljoen euro van het rijk voor veenweidebeleid

wo 22 jul

Kustherstel kan makkelijker door natuur tijdelijk na te bootsen

Definitief ontwerp voor natuurontwikkeling Cortenoever

Beschikkingenkaart Natuur voorkomt dubbele subsidies

Werkzaamheden in park Oudegein na de zomer van start

Gemeente Leeuwarden ontwikkelt nieuwe aanpak tegen reuzenberenklauw

Inpassingsplan voor windpark A16 moet nog worden verbeterd

Nitraatuitspoeling is nog in veel grondwaterbeschermingsgebieden een probleem

Unie van Waterschappen: 'Veel Nederlanders tonen zich bezorgd over droogte'

Rijkswaterstaat wacht met zandsuppletie bij Schiermonnikoog

Grondwaterstanden zijn in sommige regio's nog laag

di 21 jul

Bosaanplant levert niet altijd klimaatwinst op

Zonnepark van 9 hectare gepland bij knooppunt Hoogeveen

Personeel is niet meer belangrijkste belemmering voor bedrijven in de groene sector

Ecologen zijn het oneens over gevolgen afschieten edelherten in Oostvaardersplassen

Waterschap Hunze en Aa's werkt aan herstel van Hunze in gebied Paardetangen

CDM: 'Derogatie is positief voor waterkwaliteit, klimaat en agrobiodiversiteit'

Meer CO2-opslag mogelijk met klimaatslim bosbeheer

Waterschap Hunze en Aa's wil waterkwaliteit van Hondshalstermeer verbeteren

Rijkswaterstaat test opvangsysteem voor plastic zwerfafval in de Nieuwe Maas

Meer gebruikers van databank ArcheoDepot

ma 20 jul

Kwetsbare laagveenvegetatie in Naardermeer gedijt goed dankzij herstelmaatregelen

Rijkswaterstaat ontvangt extra financiering voor natuurbeheer Waddenzee

Geen overaanbod van bedrijventerreinen meer in de regio Arnhem-Nijmegen

Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas aangenomen

BMF zet vraagtekens bij grondwatergebruik van Refresco

Waterzuivering Naardermeer vernieuwd

Subsidie voor biodiversiteitsherstel Ooijpolder

Belgisch Nederlandse samenwerking bij aanpak beeklandschap Warmbeek-Tongelreep

Provincie investeert 13 miljoen om bodemdaling in Utrechts veenweidegebied te remmen

DNA-onderzoek bevestigt wolf als dader van doden schapen in Heusden en Heeze

vr 17 jul

Werkzaamheden in Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal gaan van start

'Provincies nemen hun verantwoordelijkheid met wolvenplan'

Nieuwe samenwerking in Engbertsdijksvenen

Wageningen University & Research onderzoekt brand in Deurnsche Peel

Gemeente Gouda uitgeroepen tot BovensteBesteBermbeheerder van 2020