Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Brabantse ontwerp Omgevingsverordening is vastgesteld

Geplaatst: 08/04/2021 


De Brabantse ontwerp Omgevingsverordening is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Hieraan ging een uitgebreid online participatietraject vooraf, waaraan enkele honderden belangstellenden en betrokkenen van onder meer gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties deelnamen. Op 9 april start de inspraakperiode. Tot en met 21 mei kan iedereen een zienswijze indienen. De omgevingsverordening wordt tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 van kracht.

De landelijke Omgevingswet vervangt en bundelt een groot aantal wetten over de leefomgeving. Alle provinciale regelgeving die daarbij hoort komt bij elkaar in de Omgevingsverordening. In 2019 zette de provincie al een eerste stap door alle bestaande regelgeving te bundelen in de Interim Omgevingsverordening. In de definitieve omgevingsverordening wordt alle regelgeving in lijn gebracht met de nieuwe Omgevingswet.

Met de Omgevingswet en de Omgevingsverordening worden procedures duidelijker, korter en eenvoudiger. De nieuwe verordening geeft gemeenten meer ruimte om maatwerk toe te passen en eigen afwegingen te maken voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Na de inspraak verwerkt de provincie alle ingediende reacties in een nota van inspraak, waarbij het mogelijk is dat inspraakreacties leiden tot aanpassingen in de ontwerpverordening. Vervolgens nemen Provinciale Staten in het najaar van 2021 een besluit over de vaststelling van de omgevingsverordening, die op 1 januari 2022 van kracht wordt.

De Brabantse ontwerp Omgevingsverordening is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

bron: Provincie Noord-Brabant, 07/04/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter