Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Pro­vin­cie Lim­burg on­der­te­kent Scho­ne Lucht Ak­koord

Geplaatst: 07/04/2021 


De provincie Limburg ondertekent het Schone Lucht Akkoord. Daarin worden tussen de deelnemende partijen afspraken gemaakt over kennisdeling, cofinanciering en realisatie van projecten die bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Ook wordt binnen het Schone Lucht Akkoord onderzoek gedaan naar de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid.

Eind vorig jaar is een onderzoek naar de luchtkwaliteitstrends in Limburg opgeleverd. Hieruit blijkt dat er grote vooruitgang is geboekt in de verbetering van de luchtkwaliteit als gevolg van projecten gericht op emissies uit het verkeer en de landbouw. Zo blijkt dat er in Limburg concentraties voor NO2 en fijnstof gemeten worden die in lijn zijn met het landelijk gemiddelde.

In 2030 is de verwachting dat deze concentraties voldoen aan de WHO advieswaarden. Uit het onderzoek blijkt ook dat in alle sectoren een verdere reductie van emissies mogelijk is en dit gezondheidswinst oplevert. De grootste gezondheidswinst kan gerealiseerd worden in de sectoren wegverkeer, landbouw, industrie en consumenten.

Limburgs beleid op het gebied van luchtkwaliteit wordt verankerd in beleid en projecten, zoals de provinciale beleidskaders voor landbouw en veehouderij, circulaire economie 2.0, aanvalsplan stikstof, net als in de provinciale energie strategie en de provinciale omgevingsvisie.

De kennis en cofinanciering vanuit het Rijk kan nu ingezet worden om te helpen de ambities uit de Limburgse kaders te verwezenlijken. Daarmee is de kans ook groot dat er projecten kunnen ingediend worden voor cofinanciering binnen het Schone Lucht Akkoord die de luchtkwaliteit in Limburg verbeteren.

Het Schone Lucht Akkoord is een samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten waarbij iedere overheidslaag binnen de eigen taken en bevoegdheden maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.

bron: Provincie Limburg, 07/04/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter