Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Kansen voor nieuw ooibos in Nederland

Geplaatst: 06/04/2021 


Ooibossen zijn rijke ecosystemen en vormen het meest opvallende landschapsonderdeel van natuurlijke overstromingsvlaktes langs rivieren. Het Kennisnetwerk OBN heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de kansen voor nieuw ooibos in Nederland. Dit vormde de aanleiding voor een brochure met een overzicht van de actuele kennis over deze bijzondere ecosystemen.

Ooibossen vormen uitermate rijke bossystemen. De samenstelling en soortenrijkdom van ooibos is afhankelijk van de geografische ligging langs de rivier, de overstromingsduur en het voorkomen van processen als kwel, windworp en begrazing. Wat opvalt bij een ooibos is de rijke variatie aan mossen, korstmossen en schimmels. De insectenrijkdom is er ook groot, net als het aantal soorten broedvogels en vleermuizen.

Een van de belangrijkste actuele bedreigingen voor de kwaliteit van de zachthoutooibossen in de Nederlandse situatie is de daling van de gemiddelde grondwaterstanden in veel uiterwaardgebieden, met name onder invloed van insnijding van het zomerbed. Hierdoor kunnen zachthoutooibossen verdrogen.

Door de restricties uit het oogpunt van hoogwaterveiligheid vanuit het rivierbeheer verloopt de ontwikkeling van meer ooibos de laatste 15 jaar niet voorspoedig. Terreinbeheerders in uiterwaarden bevinden zich in het spanningsveld van ‘meer ooibos’, maar ‘minder hydraulische vrijheidsgraden’.

Meer informatie is te vinden in de brochure 'Ooibossen Van ‘Ooievaar’ tot ‘Stroomlijn’, en verder'.

bron: Nature Today, 06/04/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter