Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Beëindigingsregeling Veehouderij kan stikstofdepositie tot 11% verlagen

Geplaatst: 06/04/2021 


Met de voorgenomen Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden verminderen.  De voorgenomen regeling kan, afhankelijk van de gekozen criteria, leiden tot een geschatte landelijke afname van de stikstofdepositie tussen die kan variëren tussen 3 en 11%.

Landbouwbedrijven kunnen zich vrijwillig aanmelden om met subsidie hun bedrijf te beëindigen.  Het RIVM  heeft voor 4 selectiecriteria uitgerekend wat het effect is op de uitstoot van stikstof en de neerslag in Natura 2000-gebieden in Nederland.

  1. De totale stikstofuitstoot van een bedrijf.
  2. De totale stikstofneerslag van een bedrijf.   
  3. Het effect van bedrijfssluiting op het aantal overschrijdingen van de kritische depositiewaarde in de verschillende natuurgebieden.
  4. Het effect van bedrijfssluiting op het vrijkomen van ruimte voor economische ontwikkeling.

De 4 opties leiden tot verschillende resultaten. Zo zullen optie 1 en 2 met name resulteren in respectievelijk de hoogste reductie in de uitstoot en neerslag van stikstof. Dit komt door het met prioriteit selecteren van bedrijven met de hoogste uitstoot en neerslag. Daardoor zal optie 2 in alle opzichten leiden tot de grootste afname van de neerslag van stikstof, met name regionaal.

Echter, omdat hierbij alleen gelet wordt op de mate van stikstofneerslag, hoeven dit niet de regio’s te zijn waarbij die afnamen ook leiden tot het in belangrijke mate terugbrengen van de overschrijding van de kritische depositiewaarde.

Optie 3 leidt, in vergelijking met optie 1 en 2, tot een beperktere  extra afname van de stikstofneerslag, maar dan wel in Natura 2000-gebieden waarin met de afname van de neerslag de overbelaste situatie in die gebieden sneller is op te lossen dan via optie 1 of 2. 

Terwijl de afname van stikstofneerslag bij optie 4 kleiner is dan die bij optie 2, vindt deze afname wel plaats op locaties waar behoefte is aan stikstofruimte ten behoeve van economische ontwikkeling.

Meer informatie is te vinden in het rapport 'Stikstofeffecten van criteria ten behoeve van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties' op de website van het RIVM.

bron: RIVM, 02/04/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter