Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Tussenevaluatie stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Geplaatst: 01/04/2021 


Het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘staat’ 4 jaar na de start en ontwikkelt zich goed als instrument voor agrarische collectieven en provincies om biodiversiteit en waterkwaliteit in landelijk gebied te verbeteren. De uitvoerbaarheid is toegenomen door duidelijke rollen en samenwerking. Dat staat in een tussenevaluatie van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies. 

Er zijn nog geen harde conclusies te trekken over de ecologische effectiviteit. Voor een oordeel daarover is het nog te vroeg. Investeren in lange termijn habitatkwaliteit is wel belangrijk om de effectiviteit te vergroten, zeggen de onderzoekers. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer alleen is onvoldoende om de ecologische kwaliteit van het agrarische landschap te verbeteren. Voortzetting en doorontwikkeling van het beheer is nodig, want de biodiversiteit op het boerenland gaat achteruit.

De ambitie voor de komende jaren is om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verder te verbeteren. De onderzoekers bevelen aan om, voor het in stand houden van de doelsoorten in leefgebieden, meer samen te werken met terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties. Ook de rol van waterschappen als ketenpartner biedt ruimte voor verbeteringen. Daarnaast kunnen provincies meer afstemming faciliteren tussen agrarische collectieven, de terreinbeherende organisaties en de waterschappen.

Meer informatie is te vinden in de publicatie Stelselvernieuwing in uitvoering - Tussenevaluatie van het agrarisch natuur- en landschapbeheer.

bron: BIJ12 / Ministerie van LNV, 31/03/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter