Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Waterschappen maken afspraken over wateraanvoer naar Peelregio

Geplaatst: 01/04/2021 


Waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg hebben woensdag 31 maart het Waterakkoord en een onderliggende samenwerkingsovereenkomst getekend om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peel- of Defensiekanaal op orde te brengen. Dit is nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten.

Met het Waterakkoord Peelkanalen regelen de waterschappen onderling alle aspecten van het beheer van de Peelkanalen. In de samenwerkingsovereenkomst die onder het Waterakkoord ligt, maken de waterschappen afspraken over de uitvoering van de maatregelen. Voor het op orde brengen van de Peelkanalen is in totaal 16,5 miljoen euro uitgetrokken.

Waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg brengen hun kanalen in de periode 2021 - 2023 op orde. Nog dit jaar starten verschillende aannemers met de werkzaamheden aan de kanalen. De werkzaamheden bestaan uit het op voldoende diepte baggeren van het Kanaal van Deurne en de Helenavaart, het herstellen van de kanaalkades, het verbeteren van inspectie- en onderhoudspaden en het verbeteren en automatiseren van bestaande stuwen en een gemaal.

Knelpunten zoals te krappe duikers pakken de waterschappen ook aan. Het baggeren van de kanalen en het slimmer sturen van het water is nodig voor om de hogere wateraanvoer aan te kunnen. Door verzanding van de kanalen is de kritische ondergrens van de doorvoercapaciteit nu bereikt. Dit komt mede door een toenemende watervraag.

Een tekort aan water in periodes van droogte leidt nu bijna jaarlijks tot grote landbouwkundige en ecologische schade in de regio. Het herstel van de kanaalkades moet lekkages stoppen en mens en natuur beschermen tegen een doorbraak. Vooral voor het aangrenzende Natura 2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel is dit van groot belang.

bron: Waterschap Aa en Maas, 31/03/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter