Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

PBL: 'Halveren van de Nederlandse voetafdruk vergt integrale benadering'

Geplaatst: 01/04/2021 


Het kabinet heeft als streefdoel geformuleerd om de ecologische voetafdruk van de Nederlandse consumptie te halveren in 2050. Op deze ambitie reflecterend, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving PBL dat er een integrale benadering is nodig vanuit de transities voor voedsel, energie en grondstoffen, en dat er nog veel kennis en inzicht nodig is over kansrijke opties.

De ecologische voetafdruk staat voor de hoeveelheid ruimte die mondiaal gemiddeld nodig is om voedsel, energie en grondstoffen voor onze consumptie te produceren. Het concept is goed bruikbaar om de bewustwording te stimuleren over de directe en indirecte effecten van ons consumptiepatroon op het mondiale landgebruik.

Voor het formuleren en evalueren van nationaal en internationaal beleid is de ecologische voetafdruk minder geschikt, onder andere omdat niet alle vormen van grondstofgebruik worden meegenomen, en omdat de indicator geen compleet beeld geeft over de milieueffecten van consumptie. Ook is er geen relatie met biodiversiteit en andere opgaven in de leefomgeving.

Om integrale opties voor beleid te kunnen identificeren geeft het PBL er de voorkeur aan om naar een set van samenhangende voetafdrukindicatoren te kijken, waaronder de landvoetafdruk, broeikasgasvoetafdruk, watervoetafdruk, materialenvoetafdruk en de doorwerking daarvan op onder andere biodiversiteit.

Veel goederen en producten  in Nederland worden door internationale handelsketens aangeleverd. De totale hoeveelheid land die voor de consumptie nodig is, was in 2017 ongeveer net zo groot als 3 maal het oppervlak van Nederland. Het Nederlandse consumptiepatroon heeft daardoor zowel effecten op de natuur en milieuomstandigheden in Nederland als elders in de wereld.

Om de verschillende voetafdrukken te halveren is  zowel nationaal beleid voor de binnenlandse consumptie en binnenlandse productie, als internationaal beleid nodig. Het verlagen van de binnenlandse en buitenlandse Nederlandse voetafdruk vergt een samenhangend beleid voor de transities in het gebruik van energie, voedsel en grondstoffen. Het is nodig de hele samenleving te mobiliseren om veranderingen te realiseren, zowel in de consumptiepatronen van burgers als in de productieprocessen die daarmee samenhangen.

Meer informatie is te vinden in de publicatie 'Halveren van de Nederlandse voetafdruk. Reflectie op een nieuwe ambitie voor het Nederlandse nationale en internationale natuurbeleid' van het PBL.

bron: PBL, 01/04/2021

mail a friend printversie deel dit bericht via WhatsApp deel dit bericht op FaceBook deel dit bericht op LinkedIn deel dit bericht op Twitter