Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Europse steun via LIFE voor project ALL4Biodiversity

Geplaatst: 23/02/2021 


De Europese Commissie heeft vorige week een investering van 121 miljoen euro aangekondigd voor nieuwe geïntegreerde projecten in het kader van het LIFE-programma. Via het programma worden 12 grootschalige milieu- en klimaatprojecten in 11 lidstaten ondersteund. Nederland ontvant steun voor het project ALL4Biodiversity.

De biodiversiteit neemt af in de natuurgebieden in Nederland. Het geïntegreerde project ALL4Biodiversity beoogt de biodiversiteit in verschillende Natura 2000-gebieden te herstellen door de bedreigingen als gevolg van het landgebruik in de omliggende gebieden tegen te gaan.

De biodiversiteit wordt onder meer bedreigd door de excessieve aanwezigheid van voedingsstoffen uit de landbouw, het opdrogen van het land als gevolg van drainage en de vervuiling waardoor de waterkwaliteit voor aquatische soorten wordt aangetast. De provincie Zuid Holland zal als projectleider de beheerders van de Natura 2000-gebieden en de gebruikers van de omliggende gronden bij de activiteiten betrekken.

Het is ook de bedoeling nauw samen te werken met de betrokken overheidsorganisaties, natuurbeschermingsverenigingen, landbouwers, bedrijven, wetenschappelijke instellingen en andere belanghebbenden.

Het team erkent dat natuurbehoud ter bevordering van de biodiversiteit gebaseerd moet zijn op wederzijdse voordelen en nieuwe bedrijfsmodellen voor de landbouw. Dit zal van belang zijn wanneer het team beheerplannen voor plattelandsgebieden opstelt – een essentieel onderdeel van het project.

bron: Europese Commisse, 17/02/2021