Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Provincie biedt ruimte voor zonnepark bij Zwanenburg

Geplaatst: 22/02/2021 


Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland willen ruimte bieden voor een zonnepark ten zuidoosten van Zwanenburg Het park past volgens het college binnen de Regionale Energiestrategie voor Noord-Holland Zuid en sluit aan bij de ambities die zijn afgesproken in het coalitieakkoord. Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. 

Momenteel loopt een participatieronde van de gemeente Haarlemmermeer waarin inwoners hun mening kunnen geven over wind- en zonne-energie. De gemeenteraad moet ook nog een besluit nemen over de vergunning.

Het gaat in de plannen om ongeveer 100 hectare verdeeld over 4 percelen. Het zonnepark is een lokaal initiatief van een aantal agrarische ondernemers in overleg met gemeente Haarlemmermeer.

Om zonneparken groter dan 25 hectare mogelijk te maken, kunnen Gedeputeerde Staten gebieden aanwijzen waar deze kunnen komen. Gemeente Haarlemmermeer vroeg de provincie om het gebied aan te wijzen.

De initiatiefnemers achter ‘De Groene Energie Corridor’ hebben een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer. Een voorlopige vergunningaanvraag moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Het gebied waar het zonnepark moet komen, is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Voor dit gebied geldt dat de open gebieden niet worden aangetast zolang ontwikkelingen niet hoger zijn dan 1,5 meter. Om te zorgen dat het zonnepark goed ingepast wordt in de omgeving is de adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling gevraagd om advies.

Daarnaast is ecologisch onderzoek gedaan waarbij gekeken wordt naar de bodemkwaliteit en biodiversiteit en krijgt de lokale omgeving de mogelijkheid om financieel deel te nemen in het project. 

bron: Provincie Noord-Holland, 19/02/2021