Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Meer aandacht voor biodiversiteit nodig bij aanleg zonneparken

Geplaatst: 19/02/2021 


Zonneparken worden vaak aangelegd op voormalige landbouwgrond. Dit kan leiden tot een verhoging van de natuurwaarden, omdat bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, blijkt dat er in de praktijk nog te weinig aandacht is voor de biodiversiteit. 

De grootste belemmering voor een hoge biodiversiteit bij een zonnepark op voormalige landbouwgrond is de bemeste bodem. Om de biodiversiteit op voormalige landbouwgrond te verhogen moet de voedselrijkdom afnemen. Dit kan, zeker in de eerste 5 jaar, door te maaien en het maaisel af te voeren.

Ook de opstelling van de zonnepanelen is bepalend voor de biodiversiteit. De biodiversiteit onder de zonnepanelen blijkt lager dan ertussen, waar minder verschillende plantensoorten groeien. Dit geldt vooral voor oost-west-opstellingen, waar de hoeveelheid licht onder de panelen erg laag is. Waar mogelijk moet worden gekozen voor zuid-opstellingen.

Gemeenten kunnen bij het verlenen van een vergunning voor het bouwen van een zonnepark een natuurplan vragen en eisen aan het beheer stellen. Ook kan de gemeente monitoring van natuurwaarden voor en na aanleg van het park verlangen.

In het onderzoek is alleen gekeken naar plantensoorten. Hoewel de diversiteit aan plantensoorten gerelateerd is aan de algehele biodiversiteit, is nog niet helemaal duidelijk wat de effecten op vogels en insecten zijn en wat de verschillende opstellingen bijvoorbeeld met de koolstofvoorraad in de bodem doen. Dit wordt de komende jaren nader onderzocht.

Meer informatie is te vinden in het rapport Verkenning van bodem en vegetatie in 25 zonneparken in Nederland.