Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Duitsland komt verplichtingen van Europese Habitatrichtlijn niet na

Geplaatst: 19/02/2021 


De Europese Commissie heeft besloten Duitsland voor het Europese Hof van Justitie te dagen omdat het land de verplichtingen van de habitatrichtlijn voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna niet nakomt. Krachtens deze richtlijn moeten de lidstaten speciale beschermingszones aanwijzen waar gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen worden vastgesteld

De termijn waarbinnen de nodige stappen voor alle locaties in Duitsland moesten zijn gezet, is in sommige gevallen al meer dan 10 jaar geleden verstreken. Volgens de meest recente informatie die door de autoriteiten is verstrekt, heeft Duitsland voor ongeveer 15% van de gebieden van communautair belang nog geen instandhoudingsmaatregelen vastgesteld, hetgeen doorgaans gebeurt in beheerplannen voor afzonderlijke gebieden.

De Europese Commissie vindt ook dat de instandhoudingsdoelstellingen voor de afzonderlijke gebieden van communautair belang in Duitsland niet voldoende gekwantificeerd, meetbaar en rapporteerbaar zijn. Er is in Duitsland een algemene en aanhoudende praktijk om voor deze gebieden zowel in de deelstaten als op federaal niveau, onvoldoende gedetailleerde en gekwantificeerde instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen.

bron: Europese Commissie, 18/02/2021