Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Studenten doen proeven in Oosterdelgebied

Geplaatst: 18/02/2021 


In september 2020 zijn vier Landscape and Environment Management-studenten van de Hogeschool Inholland Delft van start gegaan met het vraagstuk vanuit het Oosterdelgebied. Zij hebben in opdracht van de Stichting Veldzorg onderzocht hoe de afkalvende oevers van het Oosterdelgebied bij dorp Broek op Langedijk gestopt kan worden.

Het Oosterdelgebied is verdeeld over 80 hectare land, waarin 200 eilanden verspreid liggen. Sinds het begin van deze eeuw treedt er schade op aan de oevers van de eilanden. Daarnaast heeft het gebied last van een grote toename van de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft. Volgens Stichting Veldzorg is dit de voornaamste oorzaak van de afkalving.

De oeverafkalving zorgt ervoor dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Er komen teveel voedingsstoffen in het water terecht. De locatie van het Oosterdelgebied heeft het een belangrijke rol als verbindingspunt voor trekvogels.

De studenten stelden vast dat niet de rivierkreeft, maar vermoedelijk de woelrat de schade aan oevers veroorzaakt. Daarnaast zorgen voorbijvarende boten voor schade. Ze adviseerden om het maaibeheer aan te passen zodat het riet daadwerkelijk blijft staan en gebruikt kan worden door verschillende dieren. Verder kan de oevervegetatie worden gestimuleerd. Via aangepast baggerbeheer zullen de oevers minder steil zijn.

De groep heeft beschermingsmaatregelen aan de oever en verschillende systeemmaatregelen verwerkt in een pilot. Er worden 4 variaties van oeverbescherming aangebracht en getest. Er wordt gekeken welke van de aangedragen maatregelen het beste aanslaan. 

bron: Hogeschool Inholland, 18/02/2021