Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Sanering grondwatervervuiling voormalig Enka-terrein kan doorgaan

Geplaatst: 18/02/2021 


De rechtbank laat de vergunning om de grondwatervervuiling te saneren - die afkomstig is van het voormalige Enka-terrein in Ede – in stand. Twee milieuorganisaties stelden beroep in tegen deze vergunning. De rechtbank oordeelt dat het waterschap Vallei en Veluwe aanvankelijk onvoldoende had onderzocht wat de effecten van de lozing zijn op het natuurgebied Rijntakken, maar tijdens de procedure liet het waterschap aanvullend onderzoek doen om dat gebrek te herstellen. 

Op het terrein van de voormalige Enka-fabriek was de grond en het grondwater vervuild. De grond op het terrein is gesaneerd, waardoor het geschikt is voor woningbouw. De vervuiling in het grondwater verspreidde zich in de loop der jaren in zuidwestelijke richting. Om deze vervuiling tegen te gaan stelde het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in 2015 een saneringsplan vast.

Dit saneringsplan voorziet onder meer in het afkoppelen van diepdrainages en het oppompen van grondwater  met een deepwell om dit via een leiding van 7,5 kilometer te lozen op de Nederrijn. Dit voorkomt dat grondwater met te hoge concentraties sulfaat de stadsvijvers en het natuurgebied Bennekomse Meent bereikt.

Voor de grondwateronttrekking is een watervergunning vereist. Deze heeft het waterschap verleend. Voor de lozing op de Nederrijn zijn door de minister van Infrastructuur en Waterstaat voorschriften opgesteld. De milieuorganisaties waren het niet eens met deze besluiten en stelden beroep in bij de rechtbank.

De rechtbank oordeelde dat de effecten van de lozing op het beschermde natuurgebied Rijntakken onvoldoende zijn onderzocht. De beroepen van de milieuorganisaties zijn op dit punt gegrond. Het waterschap heeft tijdens de beroepsprocedure alsnog onderzoek naar de effecten laten doen. Het motiveringsgebrek is door dit extra onderzoek hersteld. Daarom laat de rechtbank de watervergunning in stand. Ook het voorschrift voor sulfaat laat de rechtbank in stand.

Meer informatie is te vinden in de uitspraak van de rechtbank Gelderland.

bron: Rechtbank Gelderland, 18/02/2021