Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Plan voor oplossen droogteprobleem Straatsven ter inzage

Geplaatst: 17/02/2021 


In de Raamvallei wordt door waterschap Aa en Maas samen met inwoners en gebiedspartners gewerkt aan een toekomstbestendig watersysteem. Van 15 februari tot en met 29 maart ligt het ontwerp-projectplan voor het oplossen van het droogteprobleem in het gebied Straatsven nabij het dorp Zeeland ter inzage.

In het ontwerp-projectplan worden maatregelen omschreven om het droogteprobleem tussen Straatsven en Nabbegat op te lossen. Dit gebied ligt ten westen van het dorp Zeeland en aan de noordoost kant van de Maashorst. Er is hier onvoldoende aanvoer van water waardoor het gebied afhankelijk is van neerslag.

Door de hoge ligging en de zandige grond zakt de grondwaterstand snel in de zomer, waardoor droogte op het land wordt ervaren door zowel agrariërs als bij de in de buurt liggende natuur in de Maashorst. Het doel van de maatregelen is om meer water vast te houden in de winter en het vroege voorjaar om het droogteprobleem te beperken.

Er worden 3 automatische stuwen geplaatst. Door het plaatsen van automatische stuwen in een beek kan beter en sneller worden ingespeeld op veranderende waterpeilen als gevolg van neerslag of de aanvoer van water. Ook worden er peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden goed te kunnen monitoren.

In het voorjaar van 2020 zijn de eerste gesprekken gevoerd met de grondeigenaren. Daarbij zijn de wensen en knelpunten geïnventariseerd. In september 2020 zijn alle bewoners in het gebied op de hoogte gesteld van de plannen tijdens een informatieavond. Na vaststelling van het definitieve projectplan staat de uitvoering van de maatregelen gepland in september 2021.

Het ontwerp-projectplan Straatsven is te vinden op de website van waterschap Aa en Maas.

bron: Waterschap Aa en Maas, 17/02/2021