Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Wintervogels volgen klimaatverandering sneller dan broedvogels

Geplaatst: 17/02/2021 


Vogelgemeenschappen veranderen als gevolg van klimaatverandering. Uit een recente Europese en Noord-Amerikaanse publicatie in Journal of Animal Ecology blijkt dat dit op beide continenten in de winter veel sneller gaat dan in het broedseizoen.

Door de opwarming van de aarde zullen vogels hun leefgebieden naar het noorden moeten opschuiven als zedezelfde klimaatomstandigheden willen behouden. In Nederland is dat merkbaar doordat zuidelijke soorten talrijker worden en noordelijke soorten in aantal afnemen.

Een groot deel van de vogels overwintert buiten de broedgebieden en kan dus in de winter anders reageren op temperatuurveranderingen. Europese en Noord-Amerikaanse vogelonderzoekers tonen aan dat de veranderingen in vogelpopulaties als gevolg van klimaatverandering in de winter veel sneller gaan dan in de zomer. 

Het hogere tempo van verandering bij de winterpopulaties ligt voor de hand. Vogels zijn gebonden aan hun overwinteringsgebieden dan aan hun broedgebieden. Sommige soorten kunnen zelfs midden in de winter besluiten om van overwinteringsgebied te veranderen als het te koud wordt.  Tijdens het broedseizoen zijn vogels juist voor meerdere maanden aan een gebied gebonden. Bovendien komen de meeste soorten jaar op jaar in hetzelfde gebied terug. 

Als maat voor verandering gebruikten de onderzoekers de gemiddelde jaartemperatuur van het zwaartepunt van de verspreidingsgebieden van soorten. Zo krijgt elke vogelgemeenschap op een bepaalde plek als het ware een temperatuurwaarde die stijgt als er meer warmteminnende soorten verschijnen, of minder koudeminnende overblijven.

De onderzoekers keken naar de veranderingen in lokale vogelgemeenschappen tussen 1980 en 2016 in Canada, de Verenigde Staten en 8 Europese landen. Bij elkaar ging het om gegevens van bijna 3 miljard getelde vogels en meer dan 1.200 vogelsoorten.

Meer informatie is te vinden in de publicatie Wintering bird communities are tracking climate change faster than breeding communities in Journal of Animal Ecology.