Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Vraag naar ecosysteemdiensten neemt sneller toe dan aanbod

Geplaatst: 17/02/2021 


De Nederlandse samenleving gebruikt verschillende goederen en diensten die worden geleverd via ecosystemen. In de geactualiseerde Graadmeter Natuurlijk Kapitaal wordt vastgesteld dat, alhoewel Nederlandse ecosystemen een belangrijke bijdrage leveren in de behoefte naar een duurzame voorziening van goederen en diensten, ze niet voorzien in de totale vraag. Voor de meerderheid van de ecosysteemdiensten nam de vraag ernaar in de afgelopen 20 jaar sneller toe dan het aanbod.

Natuur en landschap leveren veelal ongemerkt goederen en diensten aan de maatschappij en economie, zoals kustbescherming door de duinen, bestuiving van voedselgewassen door insecten en de levering van schoon drinkwater door het bodemecosysteem. Het welzijn en de welvaart van de mens is gebaat bij de goederen en diensten die ecosystemen leveren.

Voor geen van de in de Graadmeter Natuurlijk Kapitaal onderzochte ecosysteemdiensten wordt voorzien in de totale vraag. Voor enkele ecosysteemdiensten, waaronder bestuiving en groene recreatie, voorzien Nederlandse ecosystemen in meer dan de helft van de vraag. Bij andere diensten, zoals bij biomassa voor energie of regulatie van de luchtkwaliteit, ligt dat aandeel veel lager.

Voor de meerderheid van de ecosysteemdiensten is de netto trend sinds het jaar 2000 jaar negatief; de vraag neemt sneller toe dan het aanbod van deze diensten Als de vraag naar een ecosysteemdienst niet geheel is vervuld, kunnen sommige ecosysteemdiensten geïmporteerd worden of vervangen worden door technische alternatieven. Het gevolg van import is wel dat de ecologische voetafdruk in het buitenland groter wordt.

Natuur, agrarisch en stedelijk gebied dragen in verschillende mate bij aan ecosysteemdiensten. Natuurgebieden leveren het breedste scala aan ecosysteemdiensten en ze leveren relatief gezien het grootste aandeel voor een groot aantal ecosysteemdiensten. Uit de geactualiseerde ‘Graadmeter Natuurlijk Kapitaal’ blijkt dat er in Nederland nog geen duurzaam gebruik van natuur is; er is een discrepantie tussen vraag en aanbod van ecosysteemdiensten en deze discrepantie wordt voor de meerderheid van de ecosysteemdiensten groter.

De ‘Graadmeter Diensten van Natuur, update 2020’ is te vinden op de website van Wageningen University & Research.