Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Ecologische effecten van vlaktekap in het Nederlandse bos

Geplaatst: 16/02/2021 


In de nieuwe Bossenstrategie wordt vlaktekap, de kap van bomen op een aaneengesloten oppervlak, genoemd als een van de mogelijke ingrepen bij het beheer van bos. Er moet zorgvuldig worden gekeken naar de schaal en context waarin vlaktekap plaatsvindt, stellen wetenschappers van Wageningen University & Research. In oude bossen wordt vlaktekap sterk afgeraden.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft prof. dr. Frits Mohren en dr. Jan den Ouden van Wageningen University & Research gevraagd om onderzoek te doen naar de ecologische effecten van vlaktekap. Om een indruk te krijgen van de schaal waarop in het Nederlandse bosbeheer gekapt wordt, hebben Mohren en Den Ouden over de periode van 2017 – 2019 meer dan 1.400 kapmeldingen uit 6 provincies geanalyseerd.

Jaarlijks werd gemiddeld 0,6% van het totale bosareaal aangemeld voor kap. De totale oppervlakte grootschalige kap per jaar in Nederland is geschat op 0,1 tot 0,2% van het hele bosareaal. Het is volgens Mohren en Den Ouden vrijwel onmogelijk om aan te geven hoeveel organische stof precies uit de bodem verdwijnt na vlaktekap. Ze schatten het koolstofverlies in Nederlandse bossen in de jaren na kaalkap op ongeveer 20 ton 25 ton. Nadat de gekapte vlakte weer met bomen begroeid raakt, herstelt die koolstofvoorraad zich weer grotendeels.

De effecten van vlaktekap op de biodiversiteit hangen sterk af van de lokale context. Soorten die direct na de kap verdwijnen kunnen zich op lange termijn weer vestigen uit omringende populaties. In oude bossen ligt dit anders: de daarin nog aanwezige, veelal bijzondere bossoorten, kunnen zich veel moeilijker herstellen. Daarom wordt grootschalige vlaktekap in oude bossen sterk ontraden.

Meer informatie is te vinden in de publicatie De ecologische aspecten van vlaktekap in het Nederlandse bos.