Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Bodemdaling door onttrekken van grondwater komt wereldwijd veel voor

Geplaatst: 14/01/2021 


Een nieuwe wereldwijde bodemdalingskaart laat zien dat bodemdaling door het onttrekken van grondwater op veel plekken in de wereld voor komt. De groep onderzoekers die aan deze kaart heeft gewerkt stelt vast dat 19% van de wereldwijde bevolking en 12% van het mondiale bruto binnenlands product met een hoge waarschijnlijkheid blootgesteld is aan bodemdaling. De bodemdalingskaart is gepubliceerd in Science.

Voor de kaart zijn ruim 200 bekende bodemdalingslocaties in 34 landen gebruikt om de omgevingsfactoren voor bodemdaling te bepalen. Potentiële bodemdalingsgevoelige gebieden kenmerken zich als gebieden met lage hellingen, zandige en kleiige bodems en liggen in de buurt van dichtbevolkte gebieden of landbouwgebieden. Uit deze gebieden wordt veel grondwater onttrokken voor drinkwater, voedselproductie en de industrie.

Met behulp van de omgevingsfactoren is vervolgens voor de hele wereld de bodemdalingsgevoeligheid bepaald per vierkante kilometer. Op basis van het berekende watergebruik in deze gebieden is de wereldwijde bodemdalingspotentie bepaald. Het is waarschijnlijk dat wereldwijd 1.2 miljard mensen zijn blootgesteld aan bodemdaling en 21% van de grote steden in de wereld. Het grootste deel, 86% van de mensen die blootgesteld zijn aan bodemdaling wonen in Azië.

Hoewel de onderzoekers niet de hele omvang van de impact van bodemdaling hebben kunnen vaststellen, geven ze een eerste kostenschatting aan van 8,17 biljoen dollar, oftewel 12% van het wereldwijde bruto binnenlandse product is blootgesteld aan bodemdaling. In 2040 zullen, door doorgaande economische ontwikkeling, bevolkingsgroei en klimaatopwarming, ongeveer 635 miljoen mensen in overstromingsrisicogebied wonen waar bodemdaling speelt.

Nederland is één van de landen die het meest met bodemdaling te maken heeft. Relatief gezien heeft Nederland een groot aandeel aan bodemdaling blootgestelde bevolking. Ook ligt door bodemdaling 25% van Nederland onder de zeespiegel en is de economische schade hoog. Door verdere bevolkingsgroei en economische groei en klimaatopwarming zal bodemdaling in Nederland in de toekomst een grotere impact hebben.

De oorzaken van bodemdaling in Nederland liggen meer bij het samendrukken van slappe grond door het aanbrengen van gewicht en het ontwateren van deze gronden, alsmede door de winning van gas en zout. Om een beter lokaal inzicht te krijgen in de omvang van het probleem wordt er nu gebouwd aan een landelijk bodemdalingsmeetsysteem gericht op de veenweidegebieden in het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden. Binnen dit onderzoeksprogramma wordt ook gewerkt aan een beter begrip van de processen die leiden tot bodemdaling en worden bodemdalingsvoorspellingsmodellen geactualiseerd.

bron: Deltares, 14/01/2021