Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Natuurorganisaties zien bedreigingen voor Utrechts natuurnetwerk

Geplaatst: 13/01/2021 


Op woensdagochtend 16 december hebben de natuurorganisaties Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN de vergaderende Provinciale Statenleden van Utrecht opgeroepen om het Natuurnetwerk Nederland krachtig te beschermen. Ze waarschuwen dat het nieuwe provinciale beleid de natuur mogelijk niet voldoende gaat beschermen.

De organisaties vinden een oproep nodig omdat de provincie in de Omgevingsvisie en de interim Omgevingsverordening het beschermen, instandhouden en versterken van natuurgebieden als doel heeft benoemd. Ze ondersteunen dat doel van harte, maar vrezen tegelijkertijd dat dit doel met het nieuwe beleid niet gehaald gaat worden.

De organisaties zien dat het nieuwe beleid uitzonderingen mogelijk maakt waarmee het natuurnetwerk toch aangetast kan worden. Ook zijn er veel plannen in de maak waarbij bestaand gebied van het natuurnetwerk wordt bedreigd.

De 5 organisaties wijzen onder andere op intensivering van recreatie en bebouwing in het gebied rond de Vinkeveense Plassen, woningbouw en recreatie op Landgoed Paleis Soestdijk, de ontwikkelingen op Landgoed Pijnenburg, de schietfaciliteiten van defensie op Kamp Soesterberg, de herontwikkeling MOB-complex Elst, woningbouw op het Verweliusterrein in De Bilt en windenergie op de Leusderheide.

Zeker zolang het huidige natuurnetwerk nog niet gereed is en het gebied ondertussen ook bedreigd wordt door verdroging, stikstof en toenemende recreatiedruk, moet verdere aantasting door extra bebouwing en intensivering van menselijk gebruik niet worden toegestaan, vinden de organisaties.

bron: Het Utrechts Landschap, 16/12/2021