Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Gewijzigde Gelderse omgevingsverordening vastgesteld

Geplaatst: 13/01/2021 


Op 12 januari hebben Gedeputeerde Staten actualisatieplan 7 van de Omgevingsverordening vastgesteld. Hierin zijn, mede op basis van zienswijzen, wijzigingen aangebracht. Het concept ontwerp voor de nieuwe verordening lag ter inzage van 22 oktober tot en met 13 november 2020. Hierop ontvingen het provinciebestuur 492 reacties.

De meeste reacties gingen over het onderwerp natuur en in het bijzonder over een gebied ten zuidoosten van Wageningen-Hoog. In het concept ontwerp werd ten onrechte voorgesteld om landbouwgronden met een bestemming bos of natuur én enkele agrarische percelen ten zuidoosten van Wageningen-Hoog uit het Gelders Natuurnetwerk te halen. De percelen zijn in de nu vastgestelde, definitieve verordening weer toegevoegd aan het natuurnetwerk. Alle indieners zijn op de hoogte gesteld.

In actualisatie 7 van de Omgevingsverordening zijn ook aanpassingen gedaan op het gebied van wonen, wegen, werklocaties en detailhandel. En over grondwaterbescherming, ontgronding en geitenhouderijen. Alle deze wijzigingen zijn verwerkt in de verordening, kaarten, bijlagen en toelichtingen. Deze documenten zijn via onze pagina over de Omgevingsvisie te bekijken.

De volgende stap is besluitvorming door Provinciale Staten. Op 3 februari vindt hiervoor een beeldvormende sessie plaats, gevolgd door een oordeelsvormende sessie op 10 februari. Op 3 maart 2020 bespreken Gedeputeerde Staten het actualisatieplan 7 met Provinciale Staten voor besluitvorming.

bron: Provincie Gelderland, 13/01/2021