Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Drenthe verruimt gebied bij subsidie om wolven te weren

Geplaatst: 13/01/2021 


Schapen- en geitenhouders in het Hart van Drenthe kunnen vanaf 1 januari via de provincie Drenthe subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Het gebied waar ondernemers subsidie kunnen aanvragen is door het provinciebestuur aangepast en wat groter geworden.

Schapen- en geitenhouders in het Hart van Drenthe kunnen vanaf 1 januari via de provincie Drenthe subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Dit gebied is door Wageningen University Research aangewezen als risicogebied waar de gevestigde wolf zich ophoudt en om die reden hebben Gedeputeerde Staten besloten als eerste stap op 15 december voor dit gebied een subsidieregeling open te stellen.

Op 8 januari hebben de provincie en de gebiedscommissie Wolf opnieuw een overleg gevoerd over de wolf in Drenthe. Hieruit kwam naar voren dat er versneld een tweede stap gezet moet worden in de ondersteuning van preventiemaatregelen tegen aanvallen van de wolf. Concreet betekent dit uitbreiding van het gebied waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zoals door de gebiedscommissie is geadviseerd. Hieronder valt ook de door de Wageningen University Research aangewezen corridor waar de zwervende wolven eerder schade hebben aangericht.

Ook een aantal actuele ontwikkelingen rond de wolf, zoals in de media genoemde zwervende wolf in Friesland, onderstrepen het belang van het versneld zetten van de tweede stap. Op advies van de commissie wordt hierbij ook rekening gehouden met voorlopers, die eerder al preventieve maatregelen hebben genomen. Gedeputeerde Staten willen daar begin februari een besluit over nemen. In de tweede helft van februari zal een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd worden.

bron: Provincie Drenthe, 13/01/2021