Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

'Besluit over geborgde zetels in waterschapsbesturen kan worden genomen'

Geplaatst: 07/01/2021 


Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de beoordeling van het rapport 'Geborgd gewogen - advies over geborgde zetels in waterschapsbesturen' van de commissie Boelhouwer in kaart laten brengen door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Volgens de minister is nu de gevraagde beslisinformatie voorhanden om in 2021 afwegingen te kunnen maken over eventuele wijzigingen van het stelsel.

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving heeft een digitale consultatie gehouden en daarnaast werd gesproken met waterschappen, de benoemende organisaties LTO, VBNE en VNO-NCW, de koepels van waterschappen, gemeenten en provincies en een aantal departementen.

Het is gebleken dat in de discussie over het bestuursstelsel 2 perspectieven tegen over elkaar staan: de voorstanders van een volledig rechtstreeks gekozen bestuur en de voorstanders van het borgen van de specifieke waterschapsbelangen. Vanuit een verschillende startpositie, gelegen in het beeld van de opgaven en positie van het waterschap, leiden beide perspectieven tot een intern consistente lijn.

Het het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving vindt het belangrijk om de taak van het waterschap en de context van de institutionele ordening zoals de relatie met bijvoorbeeld gemeenten en provincies te betrekken bij een discussie over de bestuursordening. Deze drie aspecten zullen in samenhang beschouwd moeten worden.

De rapporten 'De stem van het water' en 'Open blik, helder beeld' zijn te vinden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterschap.

bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 07/01/2021