Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Voorkeursalternatief voor herinrichting Nieuwe Wetering Bovenloop

Geplaatst: 20/11/2020 


Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het afgelopen jaar, samen met inwoners van de dorpen Elshof en Broekland in de gemeente Raalte verschillende mogelijkheden onderzocht om watergang Nieuwe Wetering Bovenloop opnieuw in te richten. Afgelopen week heeft het bestuur van het waterschap per deelgebied een voorkeursalternatief bepaald.

De Nieuwe Wetering Bovenloop moet gaan voldoen aan de ecologische eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarom wil het waterschap de watergang op diverse plaatsen opnieuw inrichten. Het project bestaat uit twee deelgebieden.

Het eerste deelgebied, de oever van de Nieuwe Wetering, wil het waterschap natuurlijker maken. Twee stuwen in de watergang moeten voor vissen passeerbaar worden. In het tweede deelgebied, stroomgebied Broekland, onderzocht in hoeverre het waterschap waar het waterbeheer verbeterd kan worden. Deze verkenning leverde een beperkt aantal knelpunten op. De maatregelen richten zich op twee watergangen.

Het plan voor de Nieuwe Wetering Bovenloop moet in detail nog verder worden uitgewerkt. Dat gebeurt het komende jaar in overleg met grondeigenaren en belanghebbenden. Waterschap Drents Overijsselse Delta verwachten dat in 2022 gestart kan worden met de werkzaamheden.