Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Waterschap Aa en Maas plaatst grote vislift in de Hertogswetering

Geplaatst: 20/11/2020 


Deze week is een grote vislift geplaatst ter hoogte van de stuw Oijense Hut in de Hertogswetering nabij Oss. Een vislift is een slimme vispassage waardoor vissen langs de stuw verder de Hertogswetering op kunnen zwemmen. Momenteel zijn er meerdere werkzaamheden in uitvoering langs de Hertogswetering van Gewande tot Lithoijen. Medio 2021 zijn alle werkzaamheden gereed.

De vislift is geplaatst langs een stuw in de Hertogswetering zodat deze stuw geen barrière meer vormt voor vissen. Het is een kunststof koker in de grond in de oever van de Hertogswetering. Binnenin die koker zit een ronde passage waarin vissen via een soort wenteltrap naar boven kunnen zwemmen en hun weg kunnen vervolgen langs de stuw.

Uit onderzoek is gebleken dat vissen hoge eisen stellen aan de stroomsnelheid in een vispassage tijdens hun migratie reis langs de stuw. Daarom kan deze vispassage variëren in stroomsnelheid. De snelheid wordt aangepast aan het type vis dat op dat moment in de migratieperiode zit. Zo wordt de juiste stroomsnelheid ingesteld die ook inspeelt op wisselende waterstanden en afvoeren bij verschillende weersomstandigheden.

Een camera registreet bij deze vispassage de vissen die er doorheen zwemmen. Een sensor meet de waterkwaliteit en geeft een alarmsignaal wanneer de kwaliteit onvoldoende is. De vislift bij Oss is extra groot omdat de stuw een groot waterstandsverschil heeft.

Het visvriendelijk maken van de stuw in de Hertogswetering is onderdeel van de herinrichting van de Hertogswetering van Gewande tot Lithoijen. De uitvoering van deze werkzaamheden zijn begin september 2020 gestart en zullen medio 2021 afgerond worden. De 11,5 kilometer aan kades langs de Hertogswetering worden minder steil gemaakt en daarmee stabieler. Ook wordt er 8 kilometer aan ecologische verbindingszone aangelegd langs de Roode Wetering.

bron: Waterschap Aa en Maas, 20/11/2020