Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Veel vlinders geteld in praktijkexperiment LandvanWaarde

Geplaatst: 19/11/2020 


Natuur & Milieu Overijssel en LandvanWaarde hebben samen de balans opgemaakt over het afgelopen telseizoen van vlinders in het gezamenlijk project met boeren in het noorden van het Salland. In totaal zijn er tijdens de wekelijkse telmomenten vanaf juni tot en met augustus op 13 bedrijven 832 vlinders geteld en 21 soorten gezien.

In het Salland werken 30 boeren aan het praktijkexperiment LandvanWaarde. In ruil voor hun inspanningen op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit krijgen zij een stapeling aan beloningen in de vorm van subsidies, extra vergoedingen voor aanleg van landschapselementen of toegang tot grond onder gunstige pachtvoorwaarden.

Er zijn verschillen tussen de percelen en bedrijven in het aantal vlinders en kruiden dat werd aangetroffen. Op windgevoelige percelen zaten minder vlinders en ook op percelen die nog niet zo lang verschraald zijn, werden minder vlinders waargenomen.

Het blijkt van belang om bij de aanleg van een bloemenstrook vooral inheemse bloemensoorten te gebruiken. Daarnaast is het het oog op vlinders belangrijk dat graslandpercelen gefaseerd worden gemaaid. Er wordt al veel bereikt wanneer er een smalle strook of een overhoekje blijft staan.

bron: Natuur & Milieu Overijssel, 19/11/2020