Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Inpassingsplan Natura 2000-gebied Dinkeldal Zuid ter inzage

Geplaatst: 19/11/2020 


In het Natura 2000-gebied Dinkeldal Zuid gaan de provincie Overijssel en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Provinciale Staten hebben op 23 september het definitieve provinciaal inpassingsplan voor de interne maatregelen Dinkeldal Zuid vastgesteld. Het plan ligt inclusief bijlagen en verleende gecoördineerde ontgrondingenvergunning ter inzage van 24 november 2020 tot en met 5 januari 2021.

Doel van de maatregelen in het gebied Dinkeldal Zuid is het beschermen van de bossen en de bijzondere stroomdalgraslanden langs de Dinkel. Dit betekent dat agrarische percelen langs de rivier natuur worden. Een andere doelstelling is om de Dinkel zelf zijn weg te laten bepalen door de natuur, deze wordt nu nog deels door de mens gestuurd.

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-ontgrondingenvergunning zijn vanaf 24 november digitaal beschikbaar via de website van de provincie Overijssel.

bron: Provincie Overijssel, 18/11/2020