Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Inpassingsplan Natura 2000-gebied Engbertsdijkvenen ter inzage

Geplaatst: 19/11/2020 


In het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen gaan de provincie Overijssel en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Provinciale Staten hebben op 23 september het definitieve provinciaal inpassingsplan voor de interne maatregelen Engbertsdijksvenen vastgesteld. Het plan ligt inclusief bijlagen en verleende gecoördineerde ontgrondingenvergunning ter inzage van 24 november 2020 tot en met 5 januari 2021.

Om de uitvoering van de maatregelen mogelijk te maken is een inpassingsplan opgesteld. Voor de maatregelen buiten het natuurgebied wordt een afzonderlijk inrichtingsplan opgesteld; het bijbehorende gebiedsproces loopt momenteel nog. Het provinciaal inpassingsplan voor de externe maatregelen wordt naar verwachting in 2021 in procedure gebracht.

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-ontgrondingenvergunning zijn vanaf 24 november digitaal beschikbaar via de website van de provincie Overijssel.

bron: Provincie Overijssel, 18/11/2020