Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Nader uitgewerkte Bossenstrategie gepubliceerd

Geplaatst: 18/11/2020 


Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de nader uitgewerkte Bossenstrategie van Rijk en provincies, inclusief beleidsagenda naar de Tweede Kamer gezonden. In de Bossenstrategie benoemen Rijk en provincies gezamenlijk ambities en doelen voor bossen in Nederland en brengen zij in beeld op welke manier deze ambities vorm kunnen krijgen. Deze strategie is daarmee een gezamenlijk beleidsvoornemen.

Het Rijk en de provincies gaan verkennen hoe ze over 10 jaar 10% meer bos kunnen realiseren. Daarmee groeit het areaal bos in Nederland naar 407.000 hectare. Dat betekent een toename van ongeveer 37.000 hectare bos. Gezamenlijk verbinden Rijk en provincies zich zelf aan een toename van ruim 18.000 hectare bos. Daarnaast willen ze de mogelijkheden verkennen hoe zij dit kunnen aanvullen met 19.000 hectare extra bos aangeplant door andere partijen.

Alle boskap die noodzakelijk is in het kader van beheer van het Natura 2000-gebieden gaat worden gecompenseerd. Dat gebeurt zoveel mogelijk buiten het Natuurnetwerk Nederland. Tot 2030, en met terugwerkende kracht tot 2017, gaat het naar verwachting om 3400 hectare. Hiervoor is een indicatief bedrag van 210 miljoen euro gereserveerd. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma van het Programma Natuur van Rijk en provincies.

Rijke en provincies willen ongeveer 15.000 hectare bosuitbreiding binnen het Natuurnetwerk Nederland realiseren. Het uitgangspunt is dat dit budgetneutraal wordt uitgevoerd. Samen met andere partijen willen de overheden daarnaast ook onderzoeken of en hoe er 19.000 hectare bos extra kan worden gerealiseerd buiten het Natuurnetwerk Nederland. In de buurt van dichtbevolkte gebieden, bij steden en dorpen en in overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden.

Meer informatie is te vinden in de publicatie Bos voor de toekomst Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030 op de website van het ministerie van LNV.

bron: Ministerie van LNV, 18/11/2020