Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Nog veel dijken in de IJsseldelta voldoen niet aan aangescherpte normen

Geplaatst: 18/11/2020 


In het werkgebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta voldoet 169 kilometer van de 228 kilometer grote dijken langs de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water nog niet aan de aangescherpte normen van het Rijk die gelden sinds 1 januari 2017. De 136 kilometer kleinere dijken en kaden langs overig water, zoals kanalen en weteringen, voldoen allemaal wel aan de strengere eisen. Dit blijkt uit de recent opgestelde Veiligheidsrapportage van het waterschap.

Er lopen inmiddels verschillende grote dijkversterkingsprojecten om de grote dijken tot 2050 weer aan de geldende normen te laten voldoen. Deze projecten vallen binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bij veel dijken is sprake van piping. Dit betekent dat tijdens hoogwater er water onder de dijk door stroomt en grond meevoert. Hierbij ontstaat er een tunneltje waardoor de dijk minder sterk kan worden. Daarnaast spelen instabiliteit en te weinig hoogte een belangrijke rol in het niet voldoen aan de normen.

Bij zanddijken is vaak de kwaliteit van de grasbekleding onvoldoende. Naast de Veiligheidsrapportage inspecteert het waterschap Drents Overijsselse Delta twee keer per jaar de dijken op schades. Deze schades worden direct hersteld, zodat de dijken in goede conditie blijven.