Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Minister Van Nieuwenhuizen tekent nieuw tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

Geplaatst: 17/11/2020 


Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht getekend. Op het traject van ruim 20 kilometer komen extra rijstroken. Daarnaast krijgt de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd gescheiden rijbanen. Op een aantal plekken wordt stiller asfalt gebruikt en komen extra, hogere of langere geluidschermen. Er wordt extra natuur aangelegd. Over de snelweg A27 bij landgoed Amelisweerd komt een groene overkapping die de verbinding legt tussen stad en het landgoed.

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in juli 2019 over het Programma Aanpak Stikstof kon het toenmalige tracébesluit voor de Ring Utrecht niet in stand blijven. Voor een nieuw tracébesluit zijn de stikstofeffecten van het project in kaart gebracht en ecologisch beoordeeld.

Voor de mogelijk significante effecten wordt onder andere gebruik gemaakt van de stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem. Het gaat om ruimte die door de generieke snelheidsverlaging is gecreëerd. De resterende effecten worden gecompenseerd met nieuwe natuur. Naast de juridisch noodzakelijke compensatie wordt er extra natuur aangelegd. Ook zijn de verkeersgegevens geactualiseerd zodat het tracébesluit op de meest recente gegevens berust. De geluidsmaatregelen zijn ongewijzigd, inclusief de bovenwettelijke maatregelen.

Het tracébesluit en alle bijbehorende documenten worden op woensdag 2 december gepubliceerd en liggen daarna 6 weken ter inzage. Van 3 december 2020 tot en met 12 januari 2021 is beroep bij de Raad van State mogelijk maar enkel voor hen die eerder een zienswijze op het ontwerp-tracébesluit hebben ingediend. Dit geldt ook voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Rijkswaterstaat bereidt de komende periode de aanbesteding van de verschillende contracten voor. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe A27/A12 in 2029 opengesteld.

bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 17/11/2020