Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Studies naar veiligheid gewasbeschermingsmiddelen sneller openbaar

Geplaatst: 17/11/2020 


Studies die de veiligheid onderbouwen van een werkzame stof in een gewasbeschermingsmiddel worden voortaan actief openbaar gemaakt vóórdat de beoordeling begint. Deze afspraak geldt voor alle aanvraagdossiers die na 26 maart 2021 worden ingediend. De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA verzorgt in alle gevallen de publicatie.

Het aanvraagdossier bevat studies die aantonen dat de stof veilig is voor mens, dier en milieu. De Europese bepaling geldt ook voor beoordelingen door het Nederlandse College voor de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb.

Het direct openbaar maken van studies volgt uit een wijziging van de Europese Algemene Levensmiddelenwet van april 2019. Dat was een initiatief van het Europees Parlement met als doel de toelatingsprocedure voor onder andere gewasbeschermingsmiddelen transparanter te maken.

Voor bedrijven blijft het beperkt mogelijk om te verzoeken onderdelen van het dossier of een studie vertrouwelijk te houden. Wordt het dossier behandeld in Nederland, dan beslist het Ctgb over dit verzoek in overleg met EFSA. Tegen het besluit van het Ctgb is bezwaar en beroep mogelijk, zowel voor de eigenaar van de informatie, als voor andere belanghebbenden.

bron: Ctgb, 17/11/2020