Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Maatregelen tegen verdroging en verzuring van Boetelerveld

Geplaatst: 17/11/2020 


Het Sallandse Natura 2000-gebied het Boetelerveld tussen Raalte, Mariënheem, Haarle en Heeten heeft te maken met verdroging en verzuring. Om de nog aanwezige ‘natte natuur’ te behouden en waar mogelijk te versterken, worden binnen het project 'Bijzonder Boetelerveld' momenteel verschillende maatregelen genomen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het gebied in januari 2021 afgerond.

Het gros van de werkzaamheden is gericht op het beter vasthouden van water in het gebied zodat de grondwaterstanden stijgen. Hiervoor worden sloten in en rond het Boetelerveld gedempt of ondieper gemaakt en worden meerdere kleine stuwen aangelegd.

Er is rekening gehouden met de aangrenzende agrarische gronden waardoor landbouwkundige activiteiten in de toekomst plaats kunnen blijven vinden. Ook is een groot kavelruilproject uitgevoerd, waarbij zelfs bedrijven zijn verplaatst.

'Bijzonder Boetelerveld' is een gezamenlijke project van Landschap Overijssel, LTO Noord, gemeente Raalte, gemeente Hellendoorn, provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta.