Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Reddingsplan voor her­stel be­dreig­de plan­ten­soor­ten in Zuid-Limburg

Geplaatst: 17/11/2020 


Met 'Operatie Peperboompje' start een reddingsplan voor circa 100 bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg. Dat is Operatie Peperboompje. De komende vier jaar dragen de provincie Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds samen ruim 525.000 euro bij aan dit project van de Bosgroep Zuid-Nederland, Wageningen University & Research en Wageningen Environmental Research.

Het Zuid-Limburgse Heuvelland kent vele karakteristieke plantensoorten. Een groot aantal is sterk achteruitgegaan door onder andere verzuring, verdroging en vermesting en komt enkel nog in zeer kleine, geïsoleerde populaties voor. Deze soorten staan op de Rode Lijst en worden in hun voortbestaan bedreigd. Natuurherstel is nodig om ze te behouden en daarmee ook de biodiversiteit in Limburg. Operatie Peperboompje draagt hieraan bij.

Het project heeft twee pijlers. Voor plantensoorten waarvan duidelijk is waarom ze minder voorkomen, worden exemplaren bijgeplaatst of uitgezaaid op plekken waar het milieu op orde is. Dat geldt voor minimaal 27 sterk bedreigde soorten. Daarnaast is behoud en borging van genetisch materiaal van 100 zeldzame planten een doel zodat ze later kunnen worden teruggezet in nieuwe herstelprojecten. Dit gebeurt door het verzamelen van zaden. Deze worden opgeslagen in de Nationale Zadencollectie 'Het Levend Archief'.

bron: Provincie Limburg, 16/11/2020