Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

'Aanvalsplan grutto' om weidevogels voor Nederland te behouden

Geplaatst: 17/11/2020 


De grutto dreigt uit Nederland te verdwijnen. Rijk en provincies moeten de regie nemen om samen met boeren en natuurbeschermers weidevogels te behouden en om aan internationale verplichtingen te voldoen. Daar zijn stevige maatregelen en extra middelen voor nodig. Dat staat in het ‘Aanvalsplan grutto’ dat Pieter Winsemius op woensdag 18 november aanbiedt aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het 'Aanvalsplan grutto' is een initiatief van oud-minister van VROM, Pieter Winsemius, It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes provincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties, en wetenschappers opgesteld.

Volgens de opstellers van het plan moeten in de grutto-kansgebieden beheer en inrichting optimaal worden afgestemd op het behoud van de weidevogels. Weidevogels zijn afhankelijk van natuurrijk boerenland: het moet boeren in die gebieden mogelijk worden gemaakt om het bedrijf geheel op weidevogels af te stemmen, op een manier die economisch rendabel is.

In het 'Aanvalsplan grutto' geven de opstellers concreet aan hoe boeren tot een perspectiefrijk bedrijfsmodel kunnen komen met optimaal weidevogelbeheer. Voor de overheid betekent uitvoering van het plan een jaarlijkse investering van 40 miljoen euro en een eenmalige investering van 35 miljoen verspreid over meerdere jaren.

Het plan voorziet in 30 grote weidevogelgebieden van elk circa 1.000 hectare. Samen met boeren en natuurorganisaties selecteren de provincies de beste gebieden. In het aanvalsplan is voor elk gebied een aanpak nodig waarin deskundigen, boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers samen optrekken.

Om succesvol te zijn in deze gebieden is een hoog waterpeil nodig, moet de veedichtheid omlaag en is aangepast agrarisch beheer nodig waarbij laat in het seizoen wordt gemaaid, ruige mest gebruikt wordt in plaats van drijfmest en de weilanden kruidenrijk zijn. Per gebied moet bekeken worden hoe de predatiedruk, het aantal eieren en jonge vogels die door roofdieren worden opgegeten, teruggebracht kan worden.

Het volledige Aanvalsplan grutto is onder andere te vinden op de website van de natuur- en milieufederaties.

bron: Natuur- en Milieufederaties, 16/11/2020