Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Dollard groeit uit tot belangrijkste rustplaats van zwarte ruiter in Nederland

Geplaatst: 17/11/2020 


Met de projecten van het programma Eems-Dollard 2050 ontstaan via kwelders, broedeilanden en getijdenpoelen nieuwe leefgebieden voor vogels, vissen en bodemdieren. Voor de zwarte ruiter is de Dollard inmiddels de belangrijkste pleisterplaats in Nederland geworden. Dit blijkt uit de tweede monitoringsrapportage van het programma Eems-Dollard 2050.

In de monitoringsrapportage wordt een beeld gegeven van de voortgang van het programma Eems-Dollard 2050 en de projecten in 2019. De opstellers van het rapport laten zien hoe de natuur er voor staat, op basis van metingen en onderzoeken van Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De monitoring geeft nieuwe inzichten voor de koers van het programma in de komende 5 jaar.

Door klimaatverandering wordt het water warmer. De zeespiegel stijgt in het Eems-Dollard gebied sneller dan elders langs de Waddenkust. Verwacht wordt dat het water boven de platen meer slib gaat bevatten. In de slibrijke bodems leven minder schelpdieren, waardoor er minder voedsel voor vissen en vogels komt.

Om het water minder troebel te maken en de natuur te herstellen wordt jaarlijks minimaal 1 miljoen ton slib uit de Eems-Dollard gehaald. In het programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, waterschappen en bedrijven samen aan een betere natuur in de Eems-Dollard. Het doel is een gezond ecosysteem dat in balans is met economische ontwikkelingen.

Meer informatie is te vinden in de rapportage Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050 De toestand van de natuur, de projecten en het programma in 2019.

bron: Provincie Groningen, 16/11/2020