Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Nieuwste inzichten verwerkt in AERIUS

Geplaatst: 15/10/2020 


Vanaf donderdag 15 oktober is er een nieuwe versie van het nationale instrumentarium voor stikstofdepositie AERIUS beschikbaar. Het RIVM gebruikt AERIUS voor de monitoring van de stikstofdepositie. Daarmee wordt de stikstofdepositie in heel Nederland in kaart gebracht. Daarnaast is er de AERIUS Calculator, die wordt gebruikt door overheden om de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen. Bevoegde gezagen gebruiken AERIUS Calculator als instrument voor vergunningverlening.

AERIUS wordt ieder jaar geactualiseerd om nieuwe wetenschappelijke inzichten in AERIUS Calculator te verwerken. Ook zijn de gegevens over de stikstofgevoelige natuur geactualiseerd, zoals de habitatkaarten van de provincies. Het RIVM gebruikt daarbij informatie van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek, TNO en Wageningen University & Research.

De natuurgegevens zijn geactualiseerd in AERIUS: de grenzen van de Natura 2000-gebieden, de habitatkartering, de relatie tussen soorten en leefgebieden, en de doelstellingen van habitattypen en soorten. De aanpassingen zorgen voor een nieuwe selectie van rekenpunten in Natura 2000-gebieden. Ook de standaard emissiefactoren voor wegverkeer, binnenvaart en zeescheepvaart, stallen en mobiele werktuigen zijn geactualiseerd. Voor mobiele werktuigen zijn ook emissiefactoren voor ammoniak en voor stationair draaiende werktuigen toegevoegd.

Verder is de achtergronddepositiekaart geactualiseerd door gebruik te maken van de nieuwste cijfers van de emissieregistratie en een verbeterde kalibratiemethode. De berekeningen sluiten hiermee beter aan bij de metingen.

bron: RIVM, 15/10/2020