Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

'Onderzoek eerst hoe natuur is te verbeteren bij versterking Waddendijk'

Geplaatst: 15/10/2020 


Maak eerst een grondige analyse van knelpunten, verplichtingen en ambities voor de natuur van de Waddenzeekust voordat besloten wordt over de dijkversterking tussen Koehool en Lauwersmeer. Dit zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan de provincie Friesland met oog op het op te stellen milieueffectrapport voor het project.

Wetterskip Fryslân wil de Waddenzeedijk tussen het buurtschap Koehool tot na het dorp Paesens-Moddergat versterken omdat op sommige delen de dijk niet hoog genoeg is en de dijkbekleding onvoldoende sterk. Ook willen het waterschap, Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Waadhoeke en Noardeast Fryslân onderzoeken hoe de natuur van de Waddenzeekust te verbeteren. Verder spelen er op en rond de dijk andere projecten waarvan wordt bekeken of ze tegelijk met de dijkversterking worden uitgevoerd.

Het waterschap heeft met een startdocument al een goede basis liggen voor het milieueffectrapport. De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport eerst grondig in beeld te brengen wat nodig is om de natuur langs de Waddenzeekust te verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk waar kwelderbroedvogels kunnen broeden, vispassages nuttig zijn of zeegrasvelden kunnen groeien. Voor het versterken van de dijk zelf is het nodig te onderzoeken welke stukken dijk daadwerkelijk veiligheidsproblemen hebben en hoe ernstig die zijn.

Meer informatie is te vinden in het Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer.

bron: Commissie voor de milieueffectrapportage, 15/10/2020