Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Meer evenwicht in vraag en aanbod bedrijfsterreinen in Noord-Brabant

Geplaatst: 15/10/2020 


In de provincie Noord-Brabant is de match verbeterd tussen vraag en aanbod van grond op bedrijventerreinen, zowel in oppervlakte als in type terreinen. Dat blijkt uit de Monitor Brabantse Bedrijventerreinen 2020. De werkgelegenheid is ook gestegen, met name in de industrie, logistiek en groothandel. En de productie van stroom via zonnepanelen op daken is in een jaar tijd meer dan verdubbeld.

In 2019 is 120 hectare aan nieuwe grond uitgegeven. In 2018 lag deze uitgifte op 186 hectare. De uitgifte vond vooral plaats op grootschalige terreinen. Dit correspondeert met de hoge banengroei in de sectoren industrie en logistiek. Deze sectoren vragen grote kavels. Afgelopen jaren is het aanbod aan grond op bedrijventerreinen gedaald tot een niveau waarbij er bijna geen overaanbod meer is in aantal hectaren grond. Ook is er een betere match tussen de vraag naar en aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen.

De vraag naar grootschalige bedrijventerreinen zal nog toenemen. Vooral in de regio Midden- en West-Brabant is het aanbod van directe kavels beperkt. Nieuwe terreinen worden ontwikkeld zoals Wijkevoort in Tilburg en Logistiek Park Moerdijk, en ook Heesch-West in in het noordoosten van Brabant. Tegelijkertijd wordt er ingezet op het herontwikkelen van bestaande bedrijventerreinen.

Het aantal banen op bedrijventerreinen is in de periode 2014-2019 in Noord-Brabant met 14% toegenomen, daarbuiten met bijna 7%. De grootste groei in het aantal banen op bedrijventerreinen zit in het afgelopen jaar in de sectoren industrie, logistiek en groothandel.

In het afgelopen jaar is de productie van zonnestroom op daken op bedrijventerreinen toegenomen van 74 miljoen naar 172 miljoen kilowattuur per jaar. De inschatting is dat met zonnepanelen op daken in de toekomst ongeveer 40% van de huidige vraag duurzaam kan worden opgewekt. Daarnaast ligt er op bestaande bedrijventerreinen de uitdaging om gebouwen en processen energiezuiniger te maken.

Meer informatie is te vinden in de Monitor Brabantse Bedrijventerreinen 2020.

bron: Provincie Noord-Brabant, 15/10/2020