Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

'Residuonderzoek in Drentse natuurgebieden zegt niet zo veel'

Geplaatst: 14/10/2020 


Het Ctgb en het RIVM hebben op verzoek van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een advies uitgebracht over het onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier Natura 2000 gebieden in Drenthe van Jelmer Buijs en Margriet Samwel-Mantingh. Het RIVM merkt op dat de metingen een momentopname betreffen. Er is vrijwel geen zicht op de mogelijke spreiding in gehalten in de vegetatie of in de tijd.

De gevonden chemische stoffen in de Drentse gebieden zijn afkomstig uit de landbouw, maar ook uit andere bronnen, zoals industrie en consumentengebruik. Enkele stoffen kunnen ook van verbrandingsprocessen van fossiele brandstoffen afkomstig zijn. Er is volgens het RIVM geen trend te zien van toenemende concentraties naarmate men dichter bij een bovenwinds gelegen landbouwgebied komt.

De gegevens van Buis en Samwel-Mantingh wijzen voor de meeste stoffen en locaties op diffuse belasting via de lucht. Die diffuse belasting kan in alle gevallen van zowel nabij gelegen bronnen afkomstig zijn, als bronnen van tientallen of honderden kilometers ver, aldus het RIVM.

Het Ctgb stelt vast dat de gevonden gehalten van aangetroffen werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen lager liggen dan de diverse ecotoxicologische drempelwaarden die gehanteerd worden bij het beoordelen van mogelijke risico’s van gewasbeschermingsmiddelen.

Schouten onderkent de behoefte om meer zicht te krijgen in de belasting van kwetsbare gebieden door chemische stoffen om te kunnen beoordelen of dat leidt tot risico’s. Zij wil in overleg met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat een verkenning laten uitvoeren om uit te vinden wat in dit verband met een gebiedsgerichte benadering mogelijk is. De Tweede Kamer zal in het voorjaar 2021 geïnformeerd worden over de uitkomst van deze verkenning.

bron: Ministerie van LNV, 12/10/2020