Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Provinciale aanpak verdroging heeft positief effect op Utrechtse natuur

Geplaatst: 14/10/2020 


De aanpak van verdroging in Utrechtse natuurgebieden heeft een positief effect op de kwaliteit van de natuur. Dat blijkt uit de evaluatie van de verdrogingsaanpak die de provincie Utrecht presenteert. Door de aanpak is de waterhuishouding in de meeste gebieden verbeterd.

In 2008 heeft provincie Utrecht daarom met waterschappen en natuurbeheerders afspraken gemaakt om de verdroging van de belangrijkste natuurgebieden in de provincie aan te pakken.
De afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden en het heeft geresulteerd in een pakket van maatregelen waarvan het effect nu is geëvalueerd.

De aanpak heeft zich gericht op 31 natuurgebieden verspreid over de hele provincie. Door de maatregelen is de kwaliteit van het watersysteem in de meeste gebieden verbeterd. Neerslagwater wordt beter vastgehouden en plaatselijk komt meer schoon grondwater en oppervlaktewater op plekken waar dat voor de natuur nodig is.

In veel Utrechtse gebieden wordt in de toekomst nog verdere verbetering verwacht. In het kader van de verdrogingsaanpak gaat de provincie verder verkennen welke aanvullende anti-verdrogingsmaatregelen nog mogelijk en noodzakelijk zijn. De provincie Utrecht wil in 2021 met en vernieuwd plan komen om samen met de gebiedspartners verder te werken aan de kwaliteit van de Utrechtse natuur.

Meer informatie is te vinden in het rapport Evaluatie verdrogingsbestrijding provincie Utrecht en de Evaluatie verdroging 2020 Factsheets gebieden.

bron: Provincie Utrecht, 13/10/2020