Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Voorbereidingen herstelwerkzaamheden Manderheide gestart

Geplaatst: 13/10/2020 


Half oktober start Landschap Overijssel met de voorbereidingen van de Natura 2000-werkzaamheden op de Manderheide. Het gaat om het verwijderen van begroeiing onder bomen die later dit jaar worden gekapt. De struiken en bomen verdwijnen om ruimte te maken voor heide. Voorafgaand aan het ‘knippen van de ondergroei’ worden onder andere vogel- en mierennesten gemarkeerd zodat die behouden blijven. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor plekken waar vleermuizen kunnen overwinteren.

Het weghalen van de begroeiing is nodig om in november, wanneer de daadwerkelijke uitvoering start, goed door te kunnen werken. Het werk gebeurt in 3 etappes uit. In de eerste fase gaat het onder andere om het herstellen en aanleggen van poelen, het herstellen en aanplanten van houtwallen en het geschikt maken van akkers voor heideontwikkeling. Fase 1 start in november van dit jaar en duurt vermoedelijk tot maart 2021.

Na de eerste fase, wordt er nog twee keer grootschalig gewerkt in andere delen van het gebied. De werkzaamheden in deze fase 2 en 3 vinden naar verwachting in 2023/2024 en in 2025/2026 plaats. Gedurende de gehele uitvoeringsperiode, en ook daarna, worden de effecten ervan op de natuur gemonitord.

bron: Landschap Overijssel, 13/10/2020