Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard van start

Geplaatst: 13/10/2020 


Op 9 oktober is de stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard opgericht. In de stichting zijn partijen uit de natuur- en landbouwsector zijn verenigd in één organisatie, die zich richt op het beheer van het Natuurnetwerk Nederland.

De oprichting van de stichting is een direct vervolg op een intentieverklaring uit 2019. Daarin namen het Zuid-Hollands Landschap, de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en de agrarische Natuurcoöperatie Krimpenerwaard het initiatief voor het vormen van een beheercollectief voor het beheer van natuur en natuur met extensief agrarisch medegebruik in de Krimpenerwaard.

Er wordt gestart met het beheer van enkele honderden hectares, maar het gebied kan uitgroeien tot 2.250 hectare. De stichting richt zich op het beheer van de provinciale gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de verschillende beheerders concreet met één loket. De stichting hoopt medio 2021 volledig operationeel te zijn en is daarover in gesprek met de provincie Zuid-Holland en de stuurgroep Veenweide Krimpenerwaard.

Inzet is dat de provincie Zuid-Holland de gronden in erfpacht overdraagt aan het Natuurbeheercollectief, nadat de gronden zijn ingericht. Het beheer van de gronden door de stichting tijdens de inrichtingsfase wordt geregeld in een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en de stichting.

bron: Stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard, 13/10/2020