Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...

in de periode:

  t/m  

Herstelwerk in gebieden Vijftig Bunder en Noordlaarderbos vordert

Geplaatst: 13/10/2020 


De werkzaamheden in de Groningse gebieden Vijftig Bunder en het Noordlaarderbos zijn sinds enkele weken in volle gang. Op de plekken waar in 2018 het natuurlijk ontstane bos is gekapt wordt momenteel het achtergebleven strooisel verwijderd. Uiteindelijk zal zich er een schrale vegetatie met heide ontwikkelen zoals ook in het verleden het geval is geweest. Om dit proces te versnellen onderzoekt Natuurmonumenten of er maaisel met daarin zaden van een vitaal heidegebied zoals het Dwingelderveld uitgestrooid kan worden.

Er is inmiddels op de Vijftig Bunder eveneens gekeken naar de bodemchemie van het gebied. Het blijkt dat de bodem behoorlijk is verzuurd. Om deze verzuring verder tegen te gaan zal het terrein worden bekalkt. Dit zal na afronding van de grondwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Op de oude heidekern van de Vijftig Bunder zal op diverse plaatsen in het gebied delen worden geplagd. In het bijzonder op die gebieden en plekken die gevoeliger zijn voor verruiging met braam en berkenbos. Dit om te voorkomen dat de Vijftig Bunder snel weer ontwikkelt naar een bosrijk gebied zoals het in de afgelopen decennia is geweest.

In de afgelopen jaren hebben verschillende soorten runderen in het gebied begraasd. Het beheer met koeien en schapen zal in de komende maanden worden geëvalueerd. Dit kan mogelijk leiden tot een aangepaste begrazing van het gebied dat beter past in de nieuwe structuur van het terrein.

bron: Natuurmonumenten, 12/10/2020